Titulek a menu

SEZNAM FOTOGALERIÍ—UDÁLOSTI1 Transport smrti 29.4.1945—Roztoky zdroj: roztocký měsíčník Odraz
2 Květnové povstání v roce 1945—Suchdol suchdolští občané, ruští vojáci
3 Živelní pohroma 17.8.1974
4 Havárie letadla 30.10.1975 fota poskytl J.Racek, M.Černý
5 Požár školního pavilonu v roce 1990 fota poskytla zákl.škola (Šárka Ábelová)
6 Vzpomínka na havárii letadla v roce 1975 vzpomínkové setkání 30.10.2015
7 Záplavy srpen 2002 Sedlec

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020