Titulek a menu

FOTOGALERIE—SUCHDOL V KRESBÁCH A MALBÁCHSuchdol a okolí v kresbách a malbách Malby, kresby různých autorů
Kresby v obecní kronice - 1.díl Do roku 1968 a 1973-74
Kresby v obecní kronice - 2.díl 1969-72 a 1975-84
Kresby v obecní kronice - 3.díl 1986-1997
  Kresby v obecní kronice - 4..díl 1998-2005,  žádné kresby
Kresby v kronice obce baráčníků Poskytla paní A.Chábová—kronika nyní v Muzeu hl.m.Prahy

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020