STROMY ČESTNÝM OBČANŮM


Rudolf Pernický

Artur Radvanský

Václav Žilka

Radovan Papež

Jaroslav Šerých


ZDROJE:
MČ Praha-Suchdol

FOTOGALERIE:
fotografie ze slavnostního sázení stromů

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020