Titulek a menu

  (dříve Na vinici)


 1 


Na vinici 57/3
(z pohlednice)
rok nezjištěn
(foto poskytl M.Černý )
 • komentář  (B.S.)

   2 


  Na vinici, rok nezjištěn
  (foto poskytl P.Hejl )

   3 


  dům Antonína Brože, již zbourán
  (foto poskytla V.Pospíšilová)

   4 


  Antonín Brož se sestrou Bětou
  v ulici Na vinici
  1946
  (foto poskytla V.Pospíšilová)

   5 


  pohled na ulici Starosuchdolská
  (foto poskytl P.Hejl)

   6 


  Starosuchdolská 66/ 17
  (foto J.J., 2018)
  nákres z roku 1895
  situační plán z roku 1896
  (poskytl Marek Novotný)
 • Licence Creative Commons