Titulek a menu


 1 


Na místě pole
je dnes ul. Rýznerova
v pozadí ul. Nad Spál. mlýnem
1936
(foto poskytl K.Bína)
  • Licence Creative Commons