Titulek a menu

( Před rokem 1970 U Rybníčka )


 1 


Pod Rybníčkem 546/3
bývalé kino
(foto poskytl P.Hejl)

 2 


Pod Rybníčkem 546/3
bývalé kino
(foto poskytl P.Hejl)

 3 


Pod Rybníčkem č.p.94, budova bývalého obecního úřadu, 1978
(foto poskytla A.Petrová )

 4 


Pod Rybníčkem č.p.94, budova bývalého obecního úřadu, 1978
(foto poskytla A.Petrová )

 5 


Pod Rybníčkem č.p.94, budova bývalého obecního úřadu, 1978
(foto poskytl P.Hejl )

 6 


U Rybníčka č.p.94, budova bývalého obecního úřadu, 1931
(foto pohlednice )

 7 


U Rybníčka č.p.22, 1936
obchod pana Grünhuta
(foto poskytla paní Trnková)

 8 


U Rybníčka, domky pod zvoničkou, výřez z pohlednice
obchod pana Grünhuta
(foto poskytl B.Sommer)
 • komentář

   9 


  Vpravo vzadu bývalý první obecní úřad
  rok zatím nezjištěn
  (foto poskytla Z.Kučerová)

   10 


  Ulice U Rybníčka
  asi kolem roku 1960
  (foto poskytl M.Frk)
  komentář
 • Při velkém zvětšení je vpravo mezi sloupky plotu vidět kousek rybníčku,
  když ještě nebyl zakrytý betonovými překlady a zeminou.
  Kolem rybníčku se pasou husy.
  Paní na snímku, je pravděpodobně paní Zdena Frková, spěchající domů se džbánkem piva od "Urbanů".
  (B.S., 9/ 2016)
 •  11 


  U Rybníčka
  (dnes Pod rybníčkem)
  vlevo obecní úřad, 1931
  (foto poskytla K.Šídlová)

   12 


  U Rybníčka
  (dnes Pod rybníčkem), 1942
  (foto poskytl V.Blažek)

   13 


  Ulice U Rybníčka, 1947
  (foto poskytla A.Petrová)

   14 


  Ulice U Rybníčka, vlevo obchod B.Grünhuta, asi před válkou
  (foto poskytla K. Lacinová)
  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019