Titulek a menu

(dříve Únětická)


 1 


Ke Kozím hřbetům, 1900
(foto poskytl F.Černý )

 2 


Roh ulice Pod rybníčkem
- Ke Kozím hřbetům
(foto poskytl P.Hejl) )

 3 


Ke Kozím hřbetům, č.p. 4/ 9, 1978
(foto poskytla A.Petrová )

 4 


Ke Kozím hřbetům
(foto poskytl P.Hejl)

 5 


Ke Kozím Hřbetům č.p.3
dnes statek "U Křena"
(foto poskytla Z.Kučerová )

 6 


Bývalá budova hasičské zbrojnice
(foto poskytl P.Hejl)

 7 


Bývalá budova hasičské zbrojnice
(foto poskytl P.Hejl)

 8 


Ke Kozím hřbetům, zvonička
v pozadí statek Skrčených, 1942
(foto poskytl V.Blažek)

 9 


Ke Kozím hřbetům, zvonička, 1942
(foto poskytl V.Blažek)

 10 


Ke Kozím hřbetům č.p. 4/ 9
je vidět vchod do bývalého obchodu
řeznictví Fr. Brejcha
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)

 11 


Ke Kozím hřbetům č.p. 4/ 9
je vidět vchod do bývalého obchodu
řeznictví Fr. Brejcha
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)

 12 


Ke Kozím hřbetům č.p. 4/ 9
v pozadí hasičská zbrojnice
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)

 13 


Ke Kozím hřbetům č.p. 4/ 9
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)

 14 


Ke Kozím hřbetům č.p. 4/ 9
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)

 15 


Ke Kozím hřbetům č.p. 4/ 9
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)

 16 


Zvonička, hasičská zbrojnice
rok nezjišten
(foto poskytla K. Lacinová)


www.historiesuchdola.cz © 2013-2019