Titulek a menu

(dříve Legií, Koněvova)


 1 


roh Suchdolská-Gagarinova, 1964
(foto poskytl J.Čadek)

 2 


ulice Legií v roce 1939
(foto poskytl V.Blažek)

 3 


Koněvova 622/26, 1949
(foto poskytla L.Gregorová)

 4 


Koněvova 622/26, 1949
(foto poskytla L.Gregorová )

 5 


Legií č.p.155/ 8, 1925
(foto poskytla Jana Kelblerová
(roz. Pazderníková)


komentář
 • 1925, manželé Božena a Václav Kotěrovi krátce po dostavění rodinného domu.
  Václav Kotěra má uniformu státních drah.

  (Jana Kelblerová—rozená Pazderníková—vnučka Kotěrových)
 •  6 


  Legií č.p.155/ 8, 1928
  (foto poskytla Jana Kelblerová
  (roz. Pazderníková)


  komentář
 • 1928, manželé Božena a Václav Kotěrovi s dvouletou dcerou Květuší (nyní p. Pazderníková).

  (Jana Kelblerová—rozená Pazderníková—vnučka Kotěrových)
 •  7 


  Legií č.p.155/ 8, 1936
  (foto poskytla Jana Kelblerová
  (roz. Pazderníková)


  komentář
 • 1936, manželé Božena a Václav Kotěrovi s desetiletou dcerou Květuší (nyní p. Pazderníková).

  Na této fotce lze již na levé straně vidět kousek přístavby, kterou Kotěrovi postavili pro účely pronájmu jako obchod.
  Podle pamětnice paní Květuše Pazderníkové (na dvou obrázcích) se přístavba stavěla asi v roce 1932.
  Václav a Božena Kotěrovi chtěli původně postavit obchod (přístavbu k domku) pro "Včelu".
  Než našetřili a postavili přístavbu byl obchod Včely zbudován v nynější Budyňské ulici v rodinném domu u Humlů, kde prodával také i pan Pěkný.
  Proto byl postavený přístavek nabídnut panu Brejchovi prořeznictví.
  Ještě před okupací pan Brejcha přesunul svůj obchod do svého statku.
  Pak tu vznikl"železniční obchod"(potraviny) pouze pro zaměstnance Českých drah.
  Z důvodu dopravy po železnici byly ceny nižší než v normálním obchodě.
  Václav Kotěra byl zaměstnancem Českých drah. Obchod byl zásobován koňským povozem z drážního skladu z Nuslí.
  Nakonec tam bylagalanterie(rok začátku působení nevíme) až do roku 1981.

  Jana Kelblerová—rozená Pazderníková—vnučka Kotěrových
  Josef Kelbler, 6/ 2018
 •  8 


  Koněvova, lipová alej, 1950
  (výřez z informační tabule, foto J.J.)

  www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020