Titulek a menu

PAMĚTNÍ DESKA MIKOLÁŠE ALŠE(foto J.J., 2015)
Busta odhalena 1.9.1953 ve vestibulu základní školy.

Autor akad.sochař Antonín Lhoták.

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020