Titulek a menu

PAMĚTNÍ DESKA MIKOLÁŠE ALŠE(foto J.J., 2015)
Busta odhalena 1.9.1953 ve vestibulu základní školy.

Autor akad.sochař Antonín Lhoták.www.historiesuchdola.cz © 2013-2019