Titulek a menu

PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM 1.SVĚTOVÉ VÁLKY(foto J.J., 2015)
Pamětní deska ve vestibilu staré zákl.školy

Podrobnosti - viz UDÁLOSTI- 1.svět.válka.

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020