POMNÍK OBĚTEM 2.SVĚTOVÉ VÁLKYPomník odhalen 28.10.1947.

Odhalení bylo přítomno asi 1 000 osob.
Zobrazuje dvě pravé ruce ve stisku, jako projev zoufalství.
Byl pořízen péčí osvobozených politických vězňů.ZDROJE:
Suchdolská kronika
"Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce", Vladimír Laštovka, 1999

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018