POLITICKÉ STRANY V SUCHDOLE


Československá strana sociálně demokratická
Komunistická strana Československa
Československá strana národně socialistická (ČSNS)
Československá strana lidová (ČSL)
Národní strana práce
Strana národní jednoty
Národní souručenství
Čsl.obec legionářská
Vlajka
Rada československých žen.
Svaz české mládeže (Československý svaz mládeže)


Další informace se zjišťují. Uvítáme je.


ZDROJE:
obecní kronika
SOkA Praha-západ
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018