Titulek a menu

Svaz české mládeže (Československý svaz mládeže)Založen v roce 1945.
Předsedou se stal Antonín Kříž.
Po něm Vladimír Laštovka.

video 24.dubna 1949 byl Svaz české mládeže přejmenován na ČSM (Český svaz mládeže).
Současně s tím vznikla i organizace Pionýr.
Byly to dobrovolné mládežnické organizace ideologicky vedené Komunistickou stranou Československa.
www.historiesuchdola.cz © 2013-2019