Titulek a menu

Národní strana práceNárodní strana práce byla česká levicová politická strana období československé druhé republiky.
Strana vznikla 11. prosince 1938.
Strana představovala umírněnou opozici vůči vládní Straně národní jednoty.
K rozpuštění strany došlo koncem března 1939 na pokyn vlády.


V Suchdole se 27.1.1939 konala ustavující valná hromada.
pozvánka na val.hromadu  (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

Předseda Jan Hejduk.

Ještě v roce 1939 byla však rozpuštěna.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

ODKAZY:
 Internetový politologický časopis e-Poliswww.historiesuchdola.cz © 2013-2019