Titulek a menu

Československá strana sociálně demokratická
(Československá sociální demokracie)

.


V obci založena v roce 1905.

Do roku 1920 jako jediná strana v Suchdole.

Stranickou místnost měla v hostinci U Hálků (U Šíchů).


Roku 1945 obnovena jako Československá sociální demokracie.
Její pozice v zápase o demokracii byla oslabena působením prokomunisticky orientované levice uvnitř strany v čele se Zdeňkem Fierlingerem.

Ve volbách 1946 získala 12,05 % hlasů.
V únoru 1948 zachovali její ministři s výjimkou V. Majera neutralitu, čímž přispěli k vítězství KSČ, 27.6.1948 násilně sloučena s KSČ.

http://www.totalita.cz

Dopis Klementa Gottwalda ke sloučení, 27.6.1948   Klement Gottwald, Výbor z díla 2, Svoboda 1971


V letech 1945-1948 byl v Suchdole předsedou Antonín Nový.

Členská legitimace z let 1947-1948


(poskytl F. Černý)

(poskytl F. Černý)

(poskytl F. Černý)


Zpracoval: J.J., aktualizace 10/ 2018
www.historiesuchdola.cz © 2013-2019