Titulek a menu

FRANTIŠEK URBAN


Narozen: 14.1.1899
Zemřel: 1988

hostinský
(foto z roku 1941)

Jeho otec Václav kupuje v roce 1895 od Josefa Handla objekt hostince Na Chumberku.
Po něm zde provozuje živnost jeho matka Anna Urbanová (roz. Hendlová) – (* 1861 + 17.10.1934) .

František Urban přebírá hostinec v roce 1934 a začíná provozovat od roku 1935.


Od roku 1930 byl členem sboru dobrovolných hasičů v Suchdole.


Zasloužil se také o rozvoj sportu na Suchdole.

Zásluhy F. Urbana o sport byly opravdu nebývalé.
Řadu let poskytoval společenský sál restaurace ke cvičení sportovcům i ke společenským akcím suchdolských spolků.
Sportovcům věnoval kus pole za restaurací ke zřízení sportovního hřiště.

Podrobněji o zásluhách F. Urbana o sport - viz. zde na stránkách:
 Tělovýchovné jednoty v Suchdole—FDTJ—vzpomínky na FDTJ-JPT 1921-1938.


Zachoval se diplom, který, byl udělen F. Urbanovi pravděpodobně začátkem roku 1939, čemuž odpovídá složení podepsaných funkcionářů klubu.
V předchozím roce a v roce následujícím již bylo složení funkcionářů jiné.  SK Sparta, funkcionáři 1939


(foto poskytl Mir. Frk)

Diplom byl kdysi také umístěn na čestném místě ve výčepu restaurace "U Urbanů".

Pozn.: S.K. Sparta Suchdol vznikla z původní Rudé Hvězdy Suchdol, následně přejmenována na S.K. Slovan Suchdol a sloučena se S.K. Suchdol.   fotbalové kluby


B.Sommer, J.Jánský, 9/ 2017


  • Licence Creative Commons