Titulek a menu

BOHUMÍR VETYŠKA


Narozen: 30.10.1908, Vlčetín
Zemřel: 13.4.1988, Praha

Obchodník

Na svého otce vzpomíná Radmila Veselá, rozená Vetyšková.
(12/2015)

Můj otec se narodil ve Vlčetíně, okres Kamenice nad Lipou.
Vyučil se příručím v Týně nad Vltavou.

V roce 1931 se oženil s Marií Hromádkovou (* 30.1.1909). Pocházela z Luže u Vysokého Mýta.

Protože pracoval jako obchodní cestující, přestěhovali se blíže k Praze.
Nejdříve bydleli v Úněticích, později se přestěhovali do Suchdola a bydleli u pana Papírníka v Alešově ul.č.11 (dnes K Drsnici).
Najal si zde malý krám.


dcera Bohumíra v roce 1937
před původním obchodem v č.11

Později postavil rodinný dům v téže ulici č.535/13. Ten dostavěl v roce 1938. Zařídil si zde obchod.


Během války provozoval koloniál a železářství. Jeho krédem byli spokojení zákazníci.


B.Vetyška před obchodem č.13
v roce 1942

dům v dnešní době (2015)


Používané reklamy v obchodě.

Rád zpíval a zúčastňoval se společenských akcí v obci.

Byl také místopředsedou spolku divadelních ochotníků Tyl.
Tyl-činovníci 1940-41  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


V době války byl pověřen upozorňovat na nebezpečí náletů sirénou.

B.V. se sirénou v roce 1945.

B.V. se sirénou v roce 1945.


(foto poskytla Z.Hájková)
Leopold Navrátil
obchodní příručí, 1945

(foto poskytla Z.Hájková)
Leopold Navrátil se sirénou, 1945
.

B.Vetyška v roce 1950


Po válce v živnosti pokračoval až do roku 1950, kdy mu byl po nástupů komunistů obchod znárodněn.
A dokonce byl v letech 1952-54 na 18 měsíců, i když nebyl voják, odveden na Slovensko do PTP (pomocné technické prapory).

Po návratu nesměl již pracovat v obchodě. Našel zaměstnání ve firmě Vodní stavby n.p. jako pomocný dělník a později, až do své smrti, jako skladník.

Bohumír a Marie Vetyškovi, zlatá svatba, 1981


Listopadové revoluce v roce 1989 se už nedočkal.
Zemřel 13.dubna 1988.

Radmila Veselá (roz. Vetyšková), 12/2015
Zpracoval J.J., 12/2015


ZDROJE:
rodinný archiv R.Veselé
SOkA Praha-západ

  • Licence Creative Commons