ZDENĚK VOGELNarozen: 10. 11. 1913, Kutná Hora
Zemřel: 9. 12. 1986, Praha

Profesor
Český herpetolog


Prof. Zdeněk Vogel byl jeden z předních českých herpetologů a ochránců ohrožených druhů obojživelníků a plazů.

Zaměřil především na ekologii, etologii a ochranu nižších obratlovců.

Byl vedoucím Herpetologické stanice v Praze 6 – Suchdole, kde studoval biologii vzácných (hlavně tropických) obojživelníků a plazů.

Podnikl cesty do nejjižnějších oblastí Evropy, na Kubu a do tropických oblastí Afriky a Jižní Ameriky.
Všechny tyto cesty podnikl na pozvání tamějších vědeckých institucí.


Publikoval několik set odborných a populárně vědeckých článků a pojednání v našich i zahraničních časopisech.

Ukázky některých knih.


 • Od založení Společnosti přátel Národního muzea v Praze vedl prof. Vogel její Ichtyologicko-herpetologickou sekci.
  Byl místopředsedou vivaristického odboru Rybářské a vivaristické sekce České vědeckotechnické společnosti.
  Byl čestným členem Státního přírodovědeckého muzea ve Stuttgartu.
  Byl členem Societas herpetologica eauropaea, společnosti Salamnder
  a dalších odborných zahraničních společností.

  Spolupracoval s Národním muzeem, kterému daroval mnoho vzácných plazů, obojživelníků a ryb.

  Popsal nové druhy a formy obojživelníků a plazů.

  Některá zvířata nesou jeho jméno, např.:

 • želva velkohlavá - Platysternom megacephalum vogeli  (popsáno v roce 1969)


  Zážitek u profesora Vogela- vzpomíná V. Soukup

  Zážitek u profesora Vogela  V. Soukup, článek v SL, 2/ 2017/ str. 3


  sestavil: J.J., 3/ 2017


  ZDROJ:
  Také použity pasáže z:
  Čihař, J.: Prof. Zdeněk Vogel zemřel, AT 1/1987
  Čihař, J.: K sedmdesátinám prof. Zdeňka Vogela, AT 5/1983

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2018