Titulek a menu

FRANTIŠEK URBAN


Narozen: 12.12.1875
Zemřel: listopad 1938
strojník

zastupitel
starosta sboru dobrovolných hasičů
starosta Sokola


Od roku 1919 do roku 1932 byl náměstkem starosty Suchdola a členem zastupitelstva.
Poslední zápis z obecní rady o přítomnosti Fr.Urbana je z 9.12.1932.
zápis z jednání obecní rady, 9.12.1932


Od roku 1921 byl členem sboru dobrovolných hasičů v Suchdole.
Posléze do roku 1938 i starostou sboru.
volby 30.1.1938


V roce 1921 se stal starostou Sokola. Do roku 1937.
oběžník z 3.5.1921  podepsán Fr.Urban


Z.Kučerová, J.Jánský, 10/ 2017


  • Licence Creative Commons