Titulek a menu
MENU

NAHORU

SUCHDOLŠTÍ LÉKAŘI


1931
MUDr Salich
V roce 1931 měl ordinaci v budově nové školy.
Téhož roku odešel.


1931
MUDr Gončarenko
Ordinoval na Budovci v ulici Budovcova č.p. 213/ 30 (u Flérů).
Jen v roce 1931. Pak ze Suchdola odešel. (Možná předám sovětské moci ?)


1932- 1936
MUDr Weinstein
Po odchodu lékařů Salicha a Gončarenka dosadila okresní men.pojišťovna do obce
svého lékaře MUDr Weinsteina.
Měl ordinaci u Altmanů v Budovcově ulici č.p. 345/ 4.
Postavil si potom vedle, v ulici Suchdolská č.p.480/ 25, "Dům zdraví".
Zde ale nepůsobil dlouho. Vzhledem k situaci odešel v roce 1936 s celou rodinou do Ameriky.


 • (foto J.J.)
  budova bývalého Domu zdraví
  mapa

 • 1936- 1945
  MUDr František Kumpošt  (gynekolog)
  Ordinoval na Budovci, "Dům zdraví" (Suchdolská ul. č.p.480).
  Dům vlastnil Dr. Weinstein, který jej prodal MUDr Kumpoštovi.

  Ten zde byl od roku 1936 do roku 1945.
  Za německé okupace ilegílně ošetřoval a léčil také uprchlé vězně z transportů.
  zápis v obecní kronice  (událost 5.května 1945)
  Vzhledem k zdravotnímu stavu na jeho místo nastoupil jeho zeď MUDr Flanderka.


  MUDr Ungárová- zubní lékařka
  Ordinace na Budovci, "Dům zdraví", cca od roku 1934.
  Později ve Vysokoškolské ulici do 50-tých let.


  1941 - zakoupení sanitního vozu.


  1951 - zřízeno v pronájmu zdravotnické středisko v přízemí obytné části domu Kamýcká č.p.738,
  objekt firmy Josefa Kocoura (*1893), továrna na holící čepelky.


  Odborný lékař vnitřních chorob.
  MUDr Vítězslav Síba
     pí Šťastná- odborná sestra
     pí Uhrová- administrace
     V.Koutecký- sanitní auto


  Zubní oddělení
  MUDr Jandžura- stomatolog
      František Pečený- dentista
      pí Pečená- instrumentářka


  Gynekolog
  MUDr Bohuslavický
  Poradenská služba pro těhotné a ženské nemoci.


  Lékárna.
  PhDr Koháčková


  Zač. 50. let
  Dětská poradna.
  Umístěna v suterénu základní školy M. Alše.


  Dětské oddělení
  MUDr Hořčičková
  Školní lékařka, 1957.


  60. a 70. léta
  Dětské oddělení umístěno v 1. patře nad Požární zbrojnicí v objektu za MNV.


  MUDr Ludmila Štěpinová - dětská lékařka
      Alena Šetinová - dětská sestra


  (foto poskytla MUDr R.Glosová)
  MUDr Ludmila Štěpinová, 1977

  komentář  (Fr.Cinger)


  1968 - na VŠZ zřízeno zdravotní středisko pro zaměstnance VŠZ.
  MUDr Zavadilová

  9.3.1970 - otevřeno zubní oddělení na VŠZ.


  1973 - rozšíření zdravotního střediska v Kamýcké ulici č.p.738.

  MUDr Ivan Lazák - obvodní lékař
      Božena Nosková - sestra


  (foto poskytla Z.Kučerová)
  MUDr Ivan Lazák

  (foto poskytl L. Laška)
  MUDr Ivan Lazák


  MUDr B.Kourová - zubní lékařka


  Zdravotní středisko Kamýcká č.p.738
  1.4.1976 - předáno k užívání po adaptaci původních výrobních prostor firmy J. Kocoura.
  V tomto roce rodina J.K. nedobrovolně vystěhována.

  21.6.1977 - v 1.patře otevřena dětská poradna.


  Zdravotní středisko - VŠZ

 • (foto poskytla MUDr R.Glosová)
  původní budova zdrav.střediska VŠZ


  1978
  MUDr Marian Hošek - zubní lékař
        Věra Kotová - sestra


  (foto poskytl B.S.)
  MUDr Marian Hošek


  MUDr Demko - zubní lékař
      Jana Neradová - sestra


  MUDr Zdena Neudörflová - obvodní lékařka
      Hana Vančurová - sestra


  (foto poskytla MUDr R.Glosová)
  MUDr Zdena Neudörflová, 1977


  MUDr Runa Glosová - zubní lékařka
  Ordinovala v letech 1972 - 2010. Ošetřovala pracovníky VŠZ a část obyvatel Suchdola.        Věra Kotová - sestra


  (foto poskytla MUDr R.Glosová)
  MUDr R.Glosová, 1977


  MUDr Helena Šmakalová- dětská lékařka
  Ordinovala v Kamýcké ulici minimálně do roku 2011.

  MUDr Jiřina Mayerová- praktický lékař


  Zpracoval: J.J.


  FOTOGALERIE:
  fotogalerie lékaři

  ZDROJE:
  Obecní kronika
  MČ Praha Suchdol
  MUDr Runa Glosová
  doplnila: B.Sommerová

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019