Titulek a menu

SUCHDOLŠTÍ KRONIKÁŘI


Zdeněk Ježek

Místní občan, plukovník v.v.
Po květnových dnech v roce 1945 z vlastního zájmu, dal jako první podnět k zahájení sepisování dějinných událostí Suchdola .

Začal sbírat materiál z dochovaných pramenů:
   -spisy ženského benediktinského kláštera sv.Jiří na Pražském hradě
   -archiv benediktinského kláštera v Emauzích

Jeho práce nebyla ale náležitě oceněna. Upadla v zapomění.

Tomáš Pfefrček
* 4.1.1908 v Suchdole   + ????

Ustanoven obcí kronikářem v roce 1949. Ve spolupráci s panem Ježkem zpracovává začátek kroniky.
Kroniku začíná psát 1.9.1953.
Byl např. slavnostním řečníkem na slavnosti při pojmenování nové čtvrti Budovec, která se konala 27.7.1927.
Navrhuje postavit pomník Mikoláše Alše .


(foto poskytla paní A.Petrová)
Tomáč Pfefrček při proslovu u pomníku M.Alše 29.11.1975.

S psaním kroniky končí 9.11.1960.
Děkuje svým spolupracovníkům při psaní kroniky:
Václavu Říhovi, Václavu Voborníkovi, Václavu Macháčkovi, Václavu Puchtovi.

Vlastní životopis  (obecní kronika)


Zdeněk Farkač
* 23.8.1915, Havlíčkův Brod   † ????

Do Suchdola se přistěhoval v roce 1947. Bydlel na Výhledech.
Učitel na odborné škole. V roce 1953 ustanoven národním výborem pomocníkem kronikáře.
Zpracoval hlavně osídlení obce v pravěku.


V letech 1961 a 1962 nebyl v kronice učiněn žádný zápis.


Josef Pošík
* 28.2.1898, Poděbrady  † ????

Kroniku píše od 1.1.1963 do 31.12.1964
Učitel ve výslužbě.
Ve svých zápisech se vrací i k rokům 1961, 1962, které nebyly popsány.


František Švec
* 3.12.1905  † ????

Kroniku píše od roku 1966 do roku 1968.
Potom se věnuje jen psaní kroniky TJ Slavoj Suchdol a tělovýchově.

zápis F.Švece v obecní kronice, 1968


Marie Rusá
* 31.1.1915   † ????

V roce 1971 je pověřena psát kroniku.
Kroniku píše od roku 1973 do roku 1990.

10.června 1980 byla v Národním muzeu oceněna vyznamenáním.
  foto z předání vyznamenání
  novinový článek z 10.6.1980
  článek ze suchdolského Zpravodaje   (1982, č.5)


Helena Vacková

Kronikářka od 1.9.1990
Učitelka čes.jazyka a hud.výchovy, na škole od 1.9.1956.


Zuzana Kučerová

Současná kronikářka.


Václav Puchta
* 25.9.1890, Plzeň   † 6.7.1962, Třebotov

Učitel, působil na obecných školách v Plzni.
Malíř, malířství studoval soukromě u F.Engemullera.
Doplnil kresbami 1.díl suchdolské kroniky.
viz Kresby v suchdolských kronikách

Jedna z kreseb Václava Puchty. (fotografie obrázku z Obecní kroniky)


Emil Cimbura


* 18.7.1922

Akademický malíř. Žák J.Bendy a Aloise Fišárka.
Od května 1954 předsedou kulturní komise.
Kreslí některé ilustrace v kronice. Např. krajinu u Kozích hřbetů.


Miloš Tichý


(foto poskytla E.Kosová)
* 20.8.1900  † 3.8.1992

Sestavil divadelní kroniku. Zachycuje období 1895 - 1971.

viz také ochotnické divadlo


V roce 1957 získala Suchdolská kronika v okresní kronikářské soutěži první cenu.
V krajské soutěži sedmé místo.


ZDROJE:
Obecní kronika
MČ Praha Suchdol
pamětníci


Zpracoval: J.J./ 5/ 2015


  • Licence Creative Commons