Titulek a menu
MENU

KAREL NEJEDLÝ


Narozen: 10.5.1896 Praha
Zemřel: 19.2.1945 Terezín

odbojová skupina "Kapitán Nemo"


Unikátní fotografie a dokumenty poskytl František Šustr.
K.Nejedlý byl jeho nevlastní děda, červen 2015.

Zpracoval: J.J.


Kapitán Nemo byl název protinacistické odbojové organizace působící v Protektorátu Čechy a Morava.
Organizaci založil Emanuel Voska ještě před svým odjezdem do USA.


Emanuel Voska


Vedením organizace byl pověřen Karel Nejedlý, bývalý pracovník šifrovacího odboru ministerstva vnitra. Ten do organizace zapojil i další bývalé kolegy z pražského ředitelství pošt a telegrafů. Podařilo se jim získat řadu spolupracovníků v dalších důležitých úřadech, institucích a průmyslových podnicích. Kontakty získali i mezi úředníky protektorátních ministerstev a také v rozhlase. Později byly na Nejedlého síť napojeny sítě mjr. Rošického zabývající se vojenským zpravodajstvím a redaktorů ilegálního Rudého práva a posléze došlo i k propojení se sítí ÚVOD.

K likvidaci skupiny přikročilo gestapo nejprve na podzim 1941. Nejedlému se podařilo zmizet a skrýval se do jara 1942, kdy byl při další vlně zatýkání 27. května společně s dalšími příslušníky skupiny také zatčen. Zemřel v Malé pevnosti v Terezíně. Část odbojářů, která přečkala zatýkání později založila odbojovou skupinu Bílá lvice.

Organizace se zaměřovala na získávání informací zpravodajského charakteru zejména z protektorátních úřadů, ale i informací z průmyslu. K jejich předávání Spojencům byla využívána jednak vysílačka Sparta, ale i kurýrní cesty přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii či přes neutrální Švédsko. Další informace byly posílány na Voskovu krycí adresu v New Yorku. Některé z těchto informací využíval Voska k protiněmecké propagandě v USA. Z oblasti defenzivního zpravodajství skupina prováděla sledování kolaborantů a shromažďování informací o ostraze a vojenské ochraně důležitých průmyslových podniků.
(Wikipedie, M.Borýsková)

viz také Josef Behenský


Dokumenty:
křestní list
frekventační vysvědčení, 1907    (předávalo se žákům, kteří opouštěli obec.školu a přecházeli na střed.školu)
vysvědčení dospělosti, 1915

Čsl. legie


Karel Nejedlý vstoupuje dobrovolně do československých légií v Rusku. ( 28.9.1916 - 13.7.1920 )


Rusko, legie
1918

Rusko, legie
K.N. vpravo, 1918

Rusko, legie
K.N. vpravo, 1918

dopis z Irkutska
1919

Účastnil se bojů u Bachmače, Lipjagy, Samary, Buzuluku.
Bojů po celém ústupu po sibiřské magistrále.

Dokumenty:
Potvrzení o účasti v legiích
Potvrzení o dobrovolné službě.

Diplomatická služba.


V roce 1921 vstupuje do diplomatických služeb na MZV.

Nastupuje jako úředník na MZV.
V letech 1925- 1926 je přidělen na zastupitelství ČR v Moskvě.


diplomatický pas, 1925

diplomatický pas, 1925

Dokumenty:
povolání do služeb MZV, 1921
ukončení přidělení v Moskvě, 1926

Sňatek


V roce 1924 uzavírá sňatek s Terezií Fořtovou.

Kariérapovýšení-nadporučík
1931

dopis, udělení medaile
1935

medaile vítězství
1935

pamětní diplom
1935

povýšení-kapitán
1937

Odbojová činnost


Pověřen vedením odbojové skupiny "Kapitán Nemo".

  Přehledný popis jeho činnosti.
(článek, Hlas revoluce,"Kapitán Nemo-Karel Nejedlý", Miroslav Ivanov,3.2.1967)

Dokumenty:
Zprávy: žádost vládě ČSR   o zaslání textu ministru zahraničí Spojeného království  Anthony Edenovi  , 1940
Dopis adresovaný jiné spolupracující skupině, 1941
Vyjádření E.Vosky k činnosti organizace, 1946  (opis z originálu E.Vosky)

Odhalení


Pankrác
V den atentátu na R.Heydricha (27.5.1942), byl K.Nejedlý zatčen a uvěžněn na Pankráci.
Na podzim 1942 jiný vězeň prozradil, že K.Nejedlý je "Kapitán Nemo".


schema organizace Kapitán Nemo
.

schema sítě odboje sledovanou gestapem
(Práce, 12.2.1946)

Dopis a motáky posílané z Pankráce.

Dokumenty:
Vyprávění spoluvězně o K.N.


KT Terezín
Koncem roku 1944 byl převezen do Terezína. Zde 19.2.1945 zemřel.

Dopisy z Terezína.


20.12.1944

6.2.1945-poslední dopis

parte, 1945

Dokumenty:
evidenční karta z KT Terezín, opis 1971
osvědčení-účastník nár.boje za osvobození, 1971
rozsudek- prohlášení za mrtvého, 1971

Ocenění


Udělení čsl.válečného kříže 1939


Vzpomínka na K.N. 21.2.1946


bulletin

pohled do sálu Obecního domu

na shromáždění promluvil E.Voska


Odhalení pamětní desky na MZV 26.6.1949

Dokumenty:
pozvánka pro manželku na odhalení pamětní desky


Odhalení pamětní desky 29.6.1947


pozvánka na odhalení pam.desky

pozvánka na odhalení pam.desky


umístěná pam.deska
(dnešní Čínská ul.)

účastníci odhalení pam.desky
.

účastníci odhalení pam.desky
.

manželka Terezie se synem Karlem


původní pam.deska navrhl Jar.Stanzl

pam.deska v dnešní době

Karel Nejedlý


Kniha básní
K.Nejedlý psal básně.


později vydaná kniha básní
1948

jedna z básní
o E.Benešovi

děkovný dopis za zaslání knihy
1948

omluvný dopis Jana Masaryka
1947


ZDROJE:
rodinný archiv Františka Šustera
Článek, Hlas revoluce,"Kapitán Nemo-Karel Nejedlý", Miroslav Ivanov,3.2.1967

DOKUMENTY:
Novinové články:
Kapitán Nemo  (Svobodné noviny, 3.11.1945)
Podzemní organizace kapitána "Nemo"  (Práce, 14.11.1945)
články  (Právo lidu, 1945-46)
Otakar Theer a gestapo  (Lidová demokracie, 1946)
Vzpomínka na K.Nejedlého  (Práce, 21.2.1946)
Kapitán Nemo, str.1  (Nová skutečnost, 1947)
Kapitán Nemo, str.2  (Nová skutečnost, 1947)
Karel Nejedlý-in memoriam  (Hlas osvobozených, 26.2.1947)

FOTOGALERIE:
fotografie o K.N. z rodinného archivu

www.historiesuchdola.cz © 2013-2019