Titulek a menu

KAREL NEJEDLÝ


Narozen: 10.5.1896 Praha
Zemřel: 19.2.1945 Terezín

Odbojová skupina "Kapitán Nemo"


Unikátní fotografie a dokumenty poskytl František Šustr.
K.Nejedlý byl jeho nevlastní děda, červen 2015.Kapitán Nemobyl název protinacistické odbojové organizace působící v Protektorátu Čechy a Morava.

Organizaci založilEmanuel Voska(obr) ještě před svým odjezdem do USA.

Vedením organizace byl pověřen Karel Nejedlý, bývalý pracovník šifrovacího odboru ministerstva vnitra. Ten do organizace zapojil i další bývalé kolegy z pražského ředitelství pošt a telegrafů. Podařilo se jim získat řadu spolupracovníků v dalších důležitých úřadech, institucích a průmyslových podnicích. Kontakty získali i mezi úředníky protektorátních ministerstev a také v rozhlase. Později byly na Nejedlého síť napojeny sítě mjr. Rošického zabývající se vojenským zpravodajstvím a redaktorů ilegálního Rudého práva a posléze došlo i k propojení se sítí ÚVOD.

K likvidaci skupiny přikročilo gestapo nejprve na podzim 1941. Nejedlému se podařilo zmizet a skrýval se do jara 1942, kdy byl při další vlně zatýkání 27. května společně s dalšími příslušníky skupiny také zatčen. Zemřel v Malé pevnosti v Terezíně. Část odbojářů, která přečkala zatýkání později založila odbojovou skupinu Bílá lvice.

Organizace se zaměřovala na získávání informací zpravodajského charakteru zejména z protektorátních úřadů, ale i informací z průmyslu. K jejich předávání Spojencům byla využívána jednak vysílačka Sparta, ale i kurýrní cesty přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii či přes neutrální Švédsko. Další informace byly posílány na Voskovu krycí adresu v New Yorku. Některé z těchto informací využíval Voska k protiněmecké propagandě v USA. Z oblasti defenzivního zpravodajství skupina prováděla sledování kolaborantů a shromažďování informací o ostraze a vojenské ochraně důležitých průmyslových podniků.
(Wikipedie, M.Borýsková)

viz také Josef Behenský


Dokumenty:
Křestní list
Frekventační vysvědčení, 1907   (předávalo se žákům, kteří opouštěli obec.školu a přecházeli na střed.školu)
Vysvědčení dospělosti, 1915


Čsl. legie

Karel Nejedlý vstoupuje dobrovolně do československých légií v Rusku. ( 28.9.1916 - 13.7.1920 )


Rusko, legie
1918

Rusko, legie
K.N. vpravo, 1918

Rusko, legie
K.N. vpravo, 1918

Dopis z Irkutska
1919

Účastnil se bojů u Bachmače, Lipjagy, Samary, Buzuluku.
Bojů po celém ústupu po sibiřské magistrále.

Dokumenty:
Potvrzení o účasti v legiích
Potvrzení o dobrovolné službě.


Diplomatická služba

V roce 1921 vstupuje do diplomatických služeb na MZV.

Nastupuje jako úředník na MZV.
V letech 1925- 1926 je přidělen na zastupitelství ČR v Moskvě.


Diplomatický pas, 1925

Diplomatický pas, 1925

Dokumenty:
Povolání do služeb MZV, 1921
Ukončení přidělení v Moskvě, 1926


Sňatek

V roce 1924 uzavírá sňatek s Terezií Fořtovou.


Kariera


Povýšení-nadporučík
1931

Dopis, udělení medaile
1935

Medaile vítězství
1935

Pamětní diplom
1935

Povýšení-kapitán
1937


Odbojová činnost

Pověřen vedením odbojové skupiny "Kapitán Nemo".

 Přehledný popis jeho činnosti.
(článek, Hlas revoluce,"Kapitán Nemo-Karel Nejedlý", Miroslav Ivanov,3.2.1967)

Dokumenty:
Zprávy: žádost vládě ČSR  o zaslání textu ministru zahraničí Spojeného království Anthony Edenovi , 1940
Dopis adresovaný jiné spolupracující skupině, 1941
Vyjádření E.Vosky k činnosti organizace, 1946 (opis z originálu E.Vosky)


Odhalení

Pankrác
V den atentátu na R.Heydricha (27.5.1942), byl K.Nejedlý zatčen a uvěžněn na Pankráci.
Na podzim 1942 jiný vězeň prozradil, že K.Nejedlý je "Kapitán Nemo".


Schema organizace Kapitán Nemo
.

Schema sítě odboje sledovanou gestapem
(Práce, 12.2.1946)

Dopis a motáky posílané z Pankráce.

Dokumenty:
Vyprávění spoluvězně o K.N.


KT Terezín
Koncem roku 1944 byl převezen do Terezína. Zde 19.2.1945 zemřel.

Dopisy z Terezína.


20.12.1944

6.2.1945-poslední dopis

parte, 1945

Dokumenty:
Evidenční karta z KT Terezín, opis 1971
Osvědčení-účastník nár.boje za osvobození, 1971
Rozsudek- prohlášení za mrtvého, 1971


Ocenění

Udělení čsl.válečného kříže 1939


Vzpomínka na K.N. 21.2.1946


bulletin

Pohled do sálu Obecního domu

Na shromáždění promluvil E.Voska


Odhalení pamětní desky na MZV 26.6.1949

Dokumenty:
Pozvánka pro manželku na odhalení pamětní desky


Odhalení pamětní desky 29.6.1947


Pozvánka na odhalení pam.desky

Pozvánka na odhalení pam.desky


Umístěná pam.deska
(dnešní Čínská ul.)

Účastníci odhalení pam.desky
.

Účastníci odhalení pam.desky
.

Manželka Terezie se synem Karlem


Původní pam.deska navrhl Jar.Stanzl

Pam.deska v dnešní době

Karel Nejedlý


Kniha básní
K.Nejedlý psal básně.


Později vydaná kniha básní
1948

Jedna z básní
o E.Benešovi

Děkovný dopis za zaslání knihy
1948

Omluvný dopis Jana Masaryka
1947


UDĚLENÍ KŘÍŽE OBRANY STÁTU

Dne 24.10.2018 byl udělen Karlu Nejedlému Kříž obrany státu in memoriam.

František Šustr přebírání
za svého dědu Karla Nejedlého
Kříž obrany státu in memoriam
od ministra obrany ČR Lubomíra Metnara
Foto: Lucie Růžková

Kříž obrany státu

Rodina Fr. Šustra
po předání ocenění

Společná fotografie
po předání ocenění

 Ministerstvo obrany ČR


ZDROJE:
rodinný archiv Františka Šustera
Článek, Hlas revoluce,"Kapitán Nemo-Karel Nejedlý", Miroslav Ivanov,3.2.1967

DOKUMENTY:
Novinové články:
Kapitán Nemo  (Svobodné noviny, 3.11.1945)
Podzemní organizace kapitána "Nemo"  (Práce, 14.11.1945)
články  (Právo lidu, 1945-46)
Otakar Theer a gestapo  (Lidová demokracie, 1946)
Vzpomínka na K.Nejedlého  (Práce, 21.2.1946)
Kapitán Nemo, str.1  (Nová skutečnost, 1947)
Kapitán Nemo, str.2  (Nová skutečnost, 1947)
Karel Nejedlý-in memoriam  (Hlas osvobozených, 26.2.1947)

FOTOGALERIE:
fotografie o K.N. z rodinného archivu


Zpracoval: J.J., 3/ 2015, aktualizace: 1/ 2019

  • Licence Creative Commons