Titulek a menu

FRANTIŠEK MALÝ

Narozen: 16.9.1929 v Suchdole
Zemřel: 11.3.2008

Elektikář
Člen sboru dobrovolných hasičů
Rychtář obce baráčníků
Čestný občan in memoriam

Fotografie z rodinného archivu Aleny Chábové (rozená Malá) a použity s jejím svolením.


Dětství


Rodiče Františka M.
Josef (*1897), Marie (*1904)
.

V sokole
X.všesokolský slet, 22.7.1938
F.M. zcela vpravo

Školák František
v roce asi 1939
.

Výroční vysvědčení
škola v Lysolajích
1943


Vojna


Vojín František

Dekret vzorný spojař

F.M. s matkou Marií

Tyršův odznak zdatnosti, 1951


Svatba—rodinaRodina Malých

F.M. s dcerami

F.M. se svým vnukem

F.M., rok nezjištěn


AKTIVITY

 Baráčníci


V roce 1972 byl rychtářem obce baráčnické.
Vyzdobil kroniku baráčníků krásnými kresbami.

Ukázky kreseb.

Podívejte se na všechny jeho kresby v kronice.   


 Sbor dobrovolných hasičů

František Malý byl za svoji činnost oceněn mnoha cenami.

Medaile za zásluhy
21.12.1982

doklad

Medaile za mimořádné zásluhy
7.2.1994

doklad

Medaile zasloužilý hasič
prosinec 1999

Dekret člena aktivu ZH

Odznak
sv. Floriana
1.9.2000
Řád
sv. Floriana
8.1.2008

doklad

Titul
Zasloužilý hasič
prosinec 1999

Předávání vyznamenání
Zasloužilý hasič, prosinec 1999.
Vpravo jeho vnuk.

Po jeho úmrtí se SDH rozhodl pořádat každý rok Memoriál Františka Malého.
První ročník se konal 4.10.2008.

19.6.2018 bylo Františkovi Malému uděleno čestné občanství in memoriam.   


Zpracoval: J.J., 8/2018


ZDROJE:
Rodinný archiv
MČ Praha Suchdol
SDH Praha-Suchdol

ODKAZY:
Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020