Titulek a menu

VLADIMÍR LAŠTOVKA

Narozen: 12.8.1923 v Suchdole
Zemřel: 28. prosince 2008 v Roztokách u Prahy

chemik ( VŠCHT)
režisér a vedoucí divadelního souboru
spisovatel
čestné občanství in memoriam uděleno 19.6.2018


Profese

Vystudoval gymnázium, průmyslovou školu. Byl přidělen do německého výzkumného ústavu pro výzkum uhlí.
Po skončení německé okupace vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství
a celý život pracoval v roztocké Penicilínce.


Byl spolupůvodcem patentu a držitelem Patentní listiny, 1959.


Aktivity

VEŘEJNÝ ŽIVOT

Od svého mládí se aktivně účastnil suchdolského veřejného a kulturního života.
Pracoval v Domě osvěty Praha-západ jako porotce soutěží LUT.
Byl členem rady MNV, vedoucím divadelního souboru .


Na paměť vstupu ČR do Evropské Unie, 1. 5. 2004
V.L. promluvil při vysazení pamětního stromu na Suchdolském náměstí.


OCHOTNICKÉ DIVADLO

Vedoucí divadelního souboru a režisér.
V letech 1945-1965 režíroval řadu děl, která hráli suchdolské ochotnické spolky Tyl, Alšova scéna, Sokol, Osvětová beseda.

V těchto hrách:

Medvěd a víla
Princezna Pampeliška
Viktorka
Naši furianti
Jak důležité je míti Filipa
Léto
Talisman
Vassa Železnovová
Manon Lescaut
Já nejsem on
Ženitba
Šťastnou cestu
Láska
Z divadelní kuchyně
Maruška Kudeříková
Medvěd a víla


Zkouška hry M. Kudeříková
Bráník, 1960

Zkouška hry M. Kudeříková
Bráník, 1960

Hra Mar.Kudeříková
1965

V.L. stojí druhy zprava
1965

Ukázky plakátů


VÝTVARNÁ ČINNOST

V 70. letech se začal zabývat amatérskou uměleckou tvorbou.
Rád cestoval, hodně tam fotografoval a pak podle fotografií maloval.
Byl v Japonsku, Korei, Francii, Španělsku, hodně jezdil do Chorvatska.


V Praze 29.10.1979 obdržel
za svoji uměleckou činnost ocenění

Na vlastní výstavě obrazů
v roce 1988


LITERÁTNÍ ČINNOST


Počátkem devadesátých let min. století z historických pramenů sestavil a sepsal knihu
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, obsažný materiál o historii Suchdola a Sedlce
od pravěku až po rok 1999.


ČESTNÝ OBČAN IN MEMORIAM

Čestné občanství in memoriam bylo V. Laštovkovi uděleno 19.6.2018.

Pamětní diplomy byly předány 13.9.2018 na vernisáží výstavy Suchdolské osmičky.


Za Vladimírem Laštovkou  Informace č. 2/ 2009, Eliška KosováZDROJE:
Rodinný archiv V.L.
Magdalena Vidnerová, neteř V.L.
MČ Praha Suchdol
Divadelní kronika


Zpracoval: J.J., 10/2018

  • Licence Creative Commons