Titulek a menu

JAROSLAV KUČERA


Narozen: 6.1.1905, Víchová nad Jizerou
Zemřel: 6.5.1945, Praha

Dne 10.11.2016 mu bylo uděleno čestné občanství in memoriam.


Paní Z.Truněčková (vnučka J.K.) hledá informace o svém dědovi.
Mimo jiné, kontaktovala obyvatele domu č.p.885.
viz korespodence


(Vojenský historický archiv)

ověření umrtí J.K- MNV 1946


(Vojenský historický archiv)

návrh k udělení čs.vyznamenání, 1946


(Vojenský historický archiv)

osobní záznam o voj.službě, 1927


(poskytla Z.Truněčková)

Českosl.válečný kříž 1939


(Vojenský historický archiv)

stvrzenka na vyznamnenání, 1947


(poskytla Z.Truněčková)

Vladimír- syn J.K., ročník 1932


Pamět Suchdola- Jaroslav Kučera


ZDROJE:
soukromý archiv Z.Truněčkové
Vojenský historický archiv

  • Licence Creative Commons