Titulek a menu

VLADIMÍR JAN HNÍZDO


Narozen: 17. 7. 1914
Zemřel: 2. 7. 1978

Malíř, sochař, scénický výtvarník, pedagog


(Následující citace použita z níže uvedeného zdroje. Poskytl Vladimír Soukup.)


V.J.H. se narodil jako jediný syn v rodině bankovního úředníka Bedřicha Hnízda (+1969) v Českých Budějovicích.
Jeho dědeček byl řezbářem v Týně nad Vltavou.


Hnízdův tvůrčí osud lze přehledně chronologicky rozčlenit na:
(1930–1938)- studia sochařství
(1938–1949)- působení městského sochaře v Kolíně
(od roku 1932)- scénograf v Kolíně
(40. léta)- hostující v Národním divadle v Praze
(50. léta(- šéf scénografie v kolínském Městském divadle
(1960–1976)- učitel dějin umění a scénografie na uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově
(1945–1949 a 1967–1978)- intimní obrazová tvorba dvou časově oddělených(foto poskytl V.Soukup)
V.J.H. před kaplí, 1951
vpředu druhý zleva

kaple Nejsvětější trojice v Sedlci
.
.

socha Krista od V.J.H.
.
.

Je autorem sochy Krista.
Od roku 1948 žil v bývalém statku Jeneč v Praze 6– Sedlci (č.p.19) a sochu vytvořil pro blízkou římskokatolickou kapli Nejsvětější trojice.
Barokní kaple s mansardovou střechou byla postavena v roce 1725 a většina její výzdoby vznikla v následujících dobách.
V. J. Hnízdo ji dotvořil postavou Krista, která na první pohled navozuje dojem běžné sochařské produkce 19. století, ale vymyká se z ní bohatou a živou modelací sochaře, poučeného francouzským sochařstvím.


V.J.H. - SOCHAŘ


archiv rodiny Caithamlových
V.J.H. pracuje na památníku

.
památník osvobození v Kolíně


V.J.H. - SCÉNOGRAF


Městské divadlo Kolín


V.J.H. - MALÍŘ


.
autoportrét

(aukční dům Sýpka)
v tísni, 1968

(aukční dům Sýpka)
egypská kněžka, 1969

(aukční dům Sýpka)
Žitovy čáry, 1969


zpracoval: J.J. , 3/ 2016


ZDROJE:
Náčrt monografie, 2011  kompletní informace  (pdf, 7,6Mb)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019