Titulek a menu

VÁCLAV HÁLEK


Narozen: 17. 3. 1937, Praha
Zemřel: 10. 9. 2014, Brandýs nad Labem

Hudební skladatel, mykolog


Vyrůstal v Suchdole, chodil do zdejší školy a bydlel v Roztocké ulici č.p.84 do r.1962, kdy po absoluteriu AMU se přestěhoval do Bohnického sídliště.

Při návštěvách u babičky ( Spařence u Sobotky), se naučil poznávat a sbírat houby.
Byla to jeho celoživotní vášeň, jež ovlivnila i jeho hudební skladby.

Předkové z otcovy strany byli Italové žijící v Trentu.
Mezi jeho předky patřil i básník Vítězslav Hálek. Byl vzdáleně spřízněn i s herečkou Janou Štěpánkovou a hercem Luďkem Sobotou.(foto poskytl V.Soukup)
V.H. na I.přijímání, u kapličky, 18.5.1947


Studia

Vystudoval klavírní hru a kompozici na pražské konzervatoři (prof. František Pícha, prof. František Brož)
a na Hudební fakultě Akademie múzických umění (třída prof. Emila Hlobila).
Absolvoval v roce 1962.

Během studií na AMU se také seznámil s pozdějším emeritním biskupem Jiřím Paďourem.
Jejich dlouholeté přátelství dalo vzniknout společným skladbám.

Začínal v pražském Disku.


Hudební tvorba

Jeho tvorba byla velmi rozsáhlá. Například:

3 klavírní koncerty, koncert pro varhany a smyčcový orchestr.
Dvě opery Strašák a hvězdy (pro děti) a Pouť (pro dospělé).
Hudbu na třídílnou Danteho Božskou komedii.
Je autorem dvou smyčcových kvartetů, klavírního tria a řady skladeb pro sólový klavír.
Sólové housle a další nástroje a lidský hlas.
Celkem napsal přes 250 scénický hudeb.

Je autorem úvodní skladby k filmu Dušana Hanáka Obrazy starého světa (1972) oceněného na MFF v Cannes.

seznam některých skladeb  zvukové ukázky, www.musicbase.cz


Mykolog

Byl členem České mykologické společnosti.

Byl spoluautorem mnoha mykologických knih.


Hudba inspirovaná houbami

K lednu 2014 měl napsáno na více než 2.000 druhů hub 6.080 skladeb pro sólové housle
a několik set skladeb pro violu, violoncello nebo smyčcová dua.
Zkomponoval celou Mykokosmickou symfonii.

V roce 2002 vydal první díl svého Hudebního atlasu hub.

V. Hálek – autor skladeb innspirovaných houbami
mimo jiné notové zápisy pěti skladeb (informační portál pro umělecké vzdělávání)


Audio

téma datum zdroj čas přehrát
Portrét hudebního skladatele Václava Hálka 26.05.2013 Český rozhlas 0:23:48
Část houbového opusu—nahrávky 42 skladeb archive.org


Video

téma datum zdroj čas přehrát
Václav Hálek o hudbě o houbách 27.1.2006 ČT1 0:07:08


Vzpomínka na hudebního skladatele V.Hálka  V.Soukup, SL 2017 č.1, str. 7


Sestavil: J.J., 12.2016


ZDROJE:
Houbová symfonie pana Hálka   vice.cz
Zemřel hudební skladatel Václav Hálek  cirkev.cz
Zemřel Václav Hálek  divadelni-noviny.cz

  • Licence Creative Commons