Titulek a menu

PLK. FRANTIŠEK FÁREK


Narozen: 10.8.1894
Zemřel: 24.9.1973, Praha-Suchdol


Československý dobrovolník z let 1918- 1919.
V červnu 1919 tězce zraněn u Rožnavy.
V roce 1919 dostal Válečný kříž.


Před 2.sv.válkou bydlel v Břevnově a ve Střešovicích.
V roce 1939 si začali stavět s manželkou (Marie Ovesná, *1901) domek v Suchdole.


V roce listopadu 1921 nastoupil jako štábní kapitán do 2.oddělení hlavního štábu v Praze, které vedl pluk. Soukup.

V letech 1935-39 vedl zpravodajskou rezidenturu v Ústí n Labem (specifikovaná pro Německo).

V březnu 1939, jako důstojník hlavního štábu , byl pověřen řízením vojenské zpravodajské služby.
Zajišťoval spojení s ústředím v Londýně.

14.3.39 tzv. "Moravcova jedenáctka" odletěla do Londýna, ale nechali v ČSR svoje rodiny, zajišťoval jejich odsun.

15. - 16.3.1939 spolu s Antonínem Longou předával zpravodajskou službu veliteli něm.zprav.služby abwehru v Praze.
Před tím byla provedena likvidace písemností, archivů a dokumentace.


Tři konšelé

1
 • 2
 • 3
 • foto z knihy Stopy mizí v archivu
  štábní kapitán
  František Fárek
  *1894 +1973
  foto z knihy Stopy mizí v archivu
  štábní kapitán
  Alois Čáslavka
  *1899 +1963
  foto z knihy Stopy mizí v archivu
  štábní kapitán
  Antonín Longa
  *15.6.1905 - 4/1945 (nezvěstný)

  15.3.1939František Fárek, Antonín Longa a Alois Čáslavka založili skupinu"Tři konšelé".

  Skupina dodávala informace o německé armádě i polskému velvyslanectví v Praze .
  Začátkem dubna 1939 se jim podařilo přes francouzskou ambasádu navázat styk s československou zpravodajskou skupinou v exilu vedenou plk. Františkem Moravcem.

  20.4.1939 kpt.F.Fárku navštívilo Gestapo. Snažili se jej pod přísliby velkého platu nalákat ke spolupráci.
  Když odmítl, přišli za pár dní znovu, a obrátili mu byt vzhůru nohama – hledali vysílačku.

  V červenci 1939 získala skupina další spojení, tentokráte přes polskou ambasádu na polskou zpravodajskou službu.
  Polákům předávali informace o dislokacích a pohybech německých jednotek v Protektorátu a na Slovensku.

  Tři konšelé zůstali nezávislou skupinou.

  Na stopu skupiny se gestapo dostalo při výsleších pozatýkaných příslušníků skupiny.
  Během září a října 1939 agenti gestapa prováděli sledování podezřelých a začátkem listopadu 1939 udeřili.

  6.11.1939byli zatčeni F.Fárek a A.Longa, které Lidový soud v Berlíně odsoudil pro přípravu velezrady na deset let káznice a ztrátě cti.
  A.Čáslavka zatčení unikl, neboť byl v době zatýkání ve Švédsku.

  4
  (foto:Stopy mizí v archivu)
  dokument, uvalení vazby, 6.1.1940
  5
  (foto:Stopy mizí v archivu)
  zatykač, 5.9.1940

  Umísťován do věznic Moabit, Golnow.
  18.12.41- převezen do bavorské pracovní káznice v Ebrachu.
  3.4.1945- převezen do Straubingu. Zde zažil silné americké bombardování.
  25.4.1945-nastupuje do "pochodu smti" do Dachau.
  30.4.1945-u Moosburgu byli osvobozeni Američany.

  16.5.1945- Fr.Fárek se vrací domů do Prahy.


  6
 • 7
 • 8
 • (foto poskytl Jiří Fárek)
  František Faitl, Marie Fárková,
  syn Jiří, František Fárek (1945)
  (foto:www.mocr.army.cz)
  zpravodajci v Londýně
  zprava A.Čáslavka, Fr.Moravec
  (foto:Jan Bublík)
  zpravodajci v Londýně s dr.E.Benešem
  zleva Fr.Moravec, čtvrtý A.Čáslavka


  František Fárek se po osvobození Američany přihlásil do zpravodajské služby.
  Jako plukovník zde působil do roku 1948, kdy byl propuštěn.


  VYZNAMENÁNÍ A OCENĚNÍ.

  9
 • (foto poskytl Jiří Fárek)
  František Fárek, vyznamenání

  Zahraniční:
  "Officier d´ Académie"- čestný titul, udělený francouzkým ministrem nár.vzdělávání.
  "Medaile Commémorative"- pamětní madaile udělená v Paříži direktoriem FIDAC.

  Domácí:
  Čěskoslovenká medaile za chrabrost.  (1946)
  Československý válečný kříž 1939.  (1946)
  Československá medaile za zásluhy I.stupně.  (1946)

  Dále řada čestných, pamětních, záslužných medailí a odznaků.


  Od roku 1948 byl často perzekvován včetně uvěznění nebo podstatným snížením důchodu.

  10

  (poskytl Jiří Fárek)
  výměr sníženého důchodu, 1953


  ODEZVY.

  "Stopy mizí v archivu"- Je autorem této knihy, kterou dokončil na jaře v roce 1973 (nakl.Vyšehrad, 1975).

  11
 • 12
 • 13
 • (foto poskytl Jiří Fárek)
  F.F a Vladimír Ježek, spoluautor knihy (1972)


  "Přísně tajné"- spoluautorství rozhlasových pořadů z historie čs.zpravodajské služby,
  (hovoří Miloš Kopecký a plk.František Fárek), první polovina roku 1969.
   časopis Českoslovenký rozhlas únor 1969


  "Bankovní dům Daubner"- v roce 1988 uvedla Československá televize televizní inscenaci podle skutečných událostí.
  Št.kapitána F.Fárka ztvárnil J.Hanzlík (režie Pavel Háša, scénář Oldřich Daněk).
   časopis  (8/ 1988, název nezjištěn)
  Česko-Slovenská filmová databáze  (odkaz)


  Je pohřben na holešovickém hřbitově v Praze.

  14
 • (foto J.J./ 2015)


  Zpracoval: J.J, 3/2016, aktualizace: 6/ 2019


  ZDROJE:
  z rodinného archivu prof. Ing. Jiřího Fárka CSc
  "Stopy mizí v archivu", František Fárek, 1975
  vzpomínky PhDr Bohumíra Glose

  ODKAZY:
  Vojenské zpravodajství  Ministerstvo obrany ČS (2008)

 • Licence Creative Commons