Titulek a menu

JANA BURIANOVÁ

Narozena: 12.11.1932 Rokycany
Zemřela: 1.3.2008

Učitelka na základní škole
Čestné občanství in memoriam uděleno 19.6.2018

Vystudovala reálné gymnázium v Rokycanech.
Absolvovala pětitýdenní kurz pro učitele národních škol v Karlových Varech.
1.9.1951 nastoupila na učitelská místa v okresu Cheb. V pohraničí působila 11 let.
V roce 1960 absolvovala dopňovací maturitu na pedagogické škole v Chebu.

V roce 1960 se provdala. Její manžel pracoval jako architekt v Chebu. V roce 1962 byl přeložen do Prahy.
V tomto roce J. B. nastoupila na ZDŠ v Roztokách.
Manželé získali byt v Suchdole.

Od 1.3.1963 nastupuje na suchdolskou základní školu nejdříve jako zástup za paní učitelku J. Macháčkovou.

Od této doby do roku 1997 působí jako třídní učitelka na nižším stupni. Učí většińou v 1., 2. a 3. třídách.


Opis dopisu Jany Burianové—odpověď na dopis bývalé žákyně Marcely Vaňhové-roz. Borýskové (o roku 1968).


V roce 1989 podepsala petici Několik vět proti represím komunistického režimu a cenzuře.

Se třídou 1.B v roce 1989

S prvňáčky, 1993

S prvňáčkem Borkem Bicanem, 1993

V roce 1997 odešla do důchodu.

Dne 19. 6. 2018 bylo Janě Burianové in memoriam uděleno čestné občanství městské části Praha-Suchdol, jako projev úcty a ocenění.

Fotogalerie z předávání čestného občanství.


Zpracoval: J.J., 1/ 2019


www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020