Titulek a menu

ROD BUDOVCŮ Z BUDOVA



Budovcové pocházeli z tvrze a vsi Budov u Doupova v západních Čechách.
Původně byli chudí rytíři, ale časem získali panství v severních Čechách.
V roztockém zámku sídlili do roku 1520.

Václav Budovec ( * 1457 - )

Narodil se v Praze.
Na dvoře krále Vladislava Jagelonského (1471-1516) zastával úřad.
Roku 1490 kupuje statek na Suchdole.Hospodařil zde se svou manželkou Aldegundou Popovskou z Bezejovic asi 15 let.
Statek prodal v r. 1505 neznámo komu.

Koupil také panství v Roztokách a na Levém Hradci. Zde je pravděpodobně pochován pod dlažbou kostela.

Adam Budovec Budovec ( * - )

Společně s bratem Kryštofem v roce 1541 kupují opět suchdolský statek.
Od tohoto roku vlastní též Roztoky.
Vstoupil do dvorských služeb Fernidanda I.. Stal se nejvyšším proviant-mistrem a polním colmistrem.
V roce 1551 se mu narodilsyn Václav (nejslavnější z Budovců.)
V roce 1620 uprchl s králem Fridrichem Falckým. Žil pak ve vyhnanství v holandském Haagu.
Jeho synem Bedřichem Ludvíkem rod Budovcův vymřel.

Václav Budovec ( * 1551 + 1621 )

Syn Adama Budovce. V letech 1577-1581 byl hofmistrem vyslance císaře Rudolfa II. v Cařihradě. Na základě tohoto pobytu napsal knihu "Antialkorán", polemiku s islámem.
Stává se jedním z předních vůdců české, nekatolické šlechty.
Navrhuje text "Rudolfova majestátu" (1609).
O svém veřejném působení v letech 1608-1610 píše knihu "Akta a příběhové."V letech 1619-1620 byl pretidentem apelačního soudu.
Po bělohorské porážce byl s ostatními odsouzenými šlechtici 21.6.1621 popraven na Staroměstském náměstí.
Byl odsouzen i ke ztrátě veškerého majetku.

V roce 1918 převzal jeho jméno spolek "Václav Budovec". V roce 1925 byla po něm pojmenována nová část Suchdola - "Budovec". Návrh podal v obecní radě Jaroslav Žilina (z čp. 53).
Později "Budovcova" ulice, která byla po připojení k Praze nevhodně přejmenována na "Budyňská".


Zpracoval: J.J., 4/ 2017


ZDROJE:
Suchdolská kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, L.Navrátil, 1964

FOTOGALERIE:

ODKAZY:
Otta z Losu-Budovec z Budova
Václav Budovec z Budova-politik i teolog
Pomnik Václava Budovce z Budova


  • Licence Creative Commons