Titulek a menu

ALEXANDR BRANDEIS


Narozen: 7. září 1848, Hřebečníky u Rakovníka
Zemřel: 19. května 1901, Praha

podnikatel, mecenáš


(Pozn.: zde použito jméno Brandeis, tvar používaný rodinou. Později jiné zdroje uvádějí Brandejs.)

V roce 1866 se jeho otec Wilhelm Brandeis stal nájemcem statku v Suchdole u Prahy, ktery byl majetkem Emauzského kláštera.
Sem se celá rodina přestěhovala.


Potvrzení únětického učitele Jana Štrébla o zaplacení vyučování dětí (1868). Pravděpodobně učil i Alexandra.
(Národní archiv, fond Emauzského kláštera, poskytl Fr. Černý)


Alexandr se roku 1873 ve Španělské synagoze v Praze oženil s Johannou Witzovou.
Dcerou Šalomona Witze (1820-1889), majitele rozlehlých pozemků v Holešovicích a Troji a Aloisie roz. Jelinkové (1831-1889) .

Brandejsovi měli 6 dětí: Helena, Irma, Otílie. Tři děti zemřely v dětství Otto(+), Viktor(+), Vilém(+).

částečný rozrod Wilhelma Brandeise


Alexandr převzal správu objektu roku 1874.
Statek pozvedl na nebývalou úroveň.
Velké přestavby, v patře vzniká sýpka, upraveno severní křídlo.
V roce 1890 zřizuje vlastní   kovárnu.


Hosté Alexandra Brandeise

Byl ctitelem umění.
Na statku hostil mnoho umělců a mnohé z nich podporoval. Říkalo se mu "bramborový mecenáš".


Mikoláš Aleš
1852- 1913
malíř

J.V.Myslbek
1848- 1922
sochař

František Ženíšek
1849- 1916
malíř

Vítězslav Hálek
1835- 1874
básník

Julius Zeyer
1841- 1901
spisovatel

Ant. Chittussi
1847- 1891
malíř

Václav Brožík
1851- 1901
malíř

Antonín Lhota
1812- 1905
malíř

Eman.K.Liška
1852- 1903
malíř

Jakub Schikaneder
1855- 1924
malíř

Hanuš Schwaiger
1854- 1912
malíř

Josef Tulka
1846- 1882
malíř

Jaroslav Vrchlický
1853- 1912
spisovatel

Josef Mauder
1854- 1920
malíř,sochař

František Štraybel
1853-1935
malíř

MUDr. Jos.Thomayer
1853-1927
lékař

Antonín Wiehl
1846-1910
architekt

R. J. Kronbauer
1864-1915
spisovarel

Albín Lhota
1874- 1889
malíř

Jan Zeyer
1847-1903
architekt

Hugo Schüllinger
1852-1919
malíř

Václav Kavka
???
malíř


Hřebec Tygr z jeho stáje posloužil J.V.Myslbekovi jako model pro pracovní studii modelu pro jezdeckou sochu sv.Václava.
Kůň ze Suchdola  (M.Vovsová, SL 2015, č.2., str.16)

Mimo jiné podporoval Mikoláše Alše, který zde vytvářel mnoho významných děl.Náhrobek A.Brendeise a jeho ženy

(Nový židovský hřbitov, Praha- Žižkov)
situace

 • (Židé v Roztokách...)

  náhrobek před r. 2013
  zde je ještě umístěn reliéf


 • (foto J.Jánský, 2017)
  (se svolením Židovské obce v Praze)

  náhrobek, 2017

  větší rozlišení

  "Ze všech umělců se o jeho smti dozvěděl pouze Mikoláš Aleš, který jej jako jediný doprovodil na toto místo odpočinku.
  Po jeho snrti se jeho finanční situace prudce zhošila a řada cenných uměleckých děl byla roku 1903 prodána na aukci ve Vídni."

  (Z knihy Židé v Roztokách u Prahy, Kamýku a okolí, Blanka Rozkošná, 2013)


  Vzpomínky mého táty
  ze vzpomínek MUDr.Viktora Kosáka (poskytl jeho syn MUDr.Milan Kosák) - oba přímí potomci A.B.


  Audio

  téma datum zdroj čas přehrát
  A. Brandejs—mecenáš 15.05.2016 ČT1 Kalendárium 0:01:12


  ČLÁNKY:
  Můj pradědeček- mecenáš  (poskytla A.Skálová)
  ODKAZY:
  Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner - mecenáš a jeho zeť
  "Bramborový mecenáš" Alexandr Brandejs

  ZDROJE:
  Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, L.Navrátil, 1964
  soukromé archivy potomků A.B.
  Židovské muzeum v Praze
  Národní archiv, fond Emauzského kláštera
  Radio.cz


  Zpracoval: J.J., 3/ 2017
  aktualizace: 1/ 2019


 • Licence Creative Commons