Titulek a menu

ALEXANDR BRANDEIS


Narozen: 7. září 1848, Hřebečníky u Rakovníka
Zemřel: 19. května 1901, Praha
Podnikatel, mecenáš

Fotografie z roku 1885 [1]
Digitálně upraveno.


(Pozn.: zde použito jméno Brandeis, tvar používaný rodinou. Později jiné zdroje uvádějí Brandejs.)

1866—Wilhelm Brandeis, otec Alexandra, se stal nájemcem statku v Sukdole u Prahy, ktery byl v majetku benediktinského kláštera v Emauzích v Praze.

Do Sukdola se přestěhovala celá rodina.


[1]
Wilhelm (Vilém) Brandeis
(1811-1880)
Foto z roku 1870

[1]
Magdalena Brandeisová
(1817-1893)
Foto z roku 1882

[5]
Wilhelm Brandeis, parte
(1880)
.
Částečný rozrod
Wilhelma Brandeise


Profily některých potomků
Alexandra Brandejse  


Potvrzení únětického učitele Jana Štrébla o zaplacení vyučování dětí (1868). Pravděpodobně učil i Alexandra. [2]


1873—Alexandr Brandeis se ve Španělské synagoze v Praze oženil s Johannou Witzovou.
Dcerou Šalomona Witze (1820-1889), majitele rozlehlých pozemků v Holešovicích a Troji a Aloisie roz. Jelinkové (1831-1889) .


[1]
Jenny Brandeisová (Witzová)
Portrét od Fr. Ženíška, 1874

[1]
A. Brandeis
Portrét od Fr. Ženíška, 1874

[1]
Pozvánka na svatbu, 1873
.

[1]
A.B. se svým synem Ottou
a manželkou Jenny, 1875

Brandejsovi měli 6 dětí: Helena (1877-1975), Otílie (1878-1920), Irma (1882-1979), Viktor (* 1880-?).
Dvě děti zemřely v dětství – Otto (1875-1877), Vilma (1881-1889). [5]


1874—Alexandr převzal správu suchdolského dvora.

Statek pozvedl na nebývalou úroveň.
Proběhly velké přestavby, v patře vzniká sýpka, upraveno severní křídlo.
V roce 1890 zřizuje vlastní   kovárnu.


(Poskytl Fr.Cinger, Suchdolské noviny.cz)
A.B. v oděvu navrženém M. Alšem
Foto z roku 1878

[1]
A.B. se svým koněm Kokosem
před sukdolským zámečkem 1890

Někteří hosté Alexandra Brandeise

Byl ctitelem umění.
Na statku hostil mnoho umělců a mnohé z nich podporoval. Říkalo se mu "bramborový mecenáš".


Mikoláš Aleš
1852- 1913
malíř

J.V.Myslbek
1848- 1922
sochař

František Ženíšek
1849- 1916
malíř

Vítězslav Hálek
1835- 1874
básník

Julius Zeyer
1841- 1901
spisovatel

Ant. Chittussi
1847- 1891
malíř

Václav Brožík
1851- 1901
malíř

Antonín Lhota
1812- 1905
malíř

Eman.K.Liška
1852- 1903
malíř

Jakub Schikaneder
1855- 1924
malíř

Hanuš Schwaiger
1854- 1912
malíř

Josef Tulka
1846- 1882
malíř

Jaroslav Vrchlický
1853- 1912
spisovatel

Josef Mauder
1854- 1920
malíř,sochař

František Štraybel
1853-1935
malíř

MUDr. Jos.Thomayer
1853-1927
lékař

Antonín Wiehl
1846-1910
architekt

R. J. Kronbauer
1864-1915
spisovarel

Albín Lhota
1847- 1889
malíř

Jan Zeyer
1847-1903
architekt


Hřebec Tygr z jeho stáje posloužil J. V. Myslbekovi jako model pro pracovní studii modelu pro jezdeckou sochu sv. Václava.
Kůň ze Suchdola  (M.Vovsová, SL 2015, č.2., str.16)

Nejdéle v Sukdole pobýval Mikoláš Aleš, který zde vytvářel mnoho významných děl.
S Brandejsem ho seznámil František Ženíšek.


1897—pro zhoršení česko-židovských vztahů, mu byl zřušen pronájem statku.


Náhrobek A.Brendeise a jeho ženy

Nový židovský hřbitov, Praha- Žižkov.

Poloha


Náhrobek před rokem 2013.
Zde je ještě umístěn reliéf.
[3]

Náhrobek, 2017

Foto J. Jánský, 2017
(Se svolením Židovské obce v Praze)

Větší rozlišení

"Ze všech umělců se o jeho smti dozvěděl pouze Mikoláš Aleš, který jej jako jediný doprovodil na toto místo odpočinku.
Po jeho smrti se jeho finanční situace prudce zhošila a řada cenných uměleckých děl byla roku 1903 prodána na aukci ve Vídni."
 [3]


Vzpomínky mého táty

Ze vzpomínek MUDr. Viktora Kosáka (poskytl jeho syn MUDr. Milan Kosák) - oba přímí potomci A.B.


AUDIO

téma datum zdroj čas přehrát
A. Brandejs—mecenáš 15.05.2016 ČT1 Kalendárium 0:01:12

ČLÁNKY:
Můj pradědeček- mecenáš  (Poskytla A. Skálová)


ODKAZY:
Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner - mecenáš a jeho zeť  [4]


ZDROJE:
[1] Židovské muzeum v Praze, Mecenáš a jeho zeť, PhDr. Arno Pařík, 2004
[2] Národní archiv, fond Emauzského kláštera (poskytl Fr. Černý)
[3] Židé v Roztokách u Prahy, Kamýku a okolí, Blanka Rozkošná, 2013
[4] Židovské muzeum v Praze
[5] geni.com


Zpracoval: J. Jánský, 3/ 2017, aktualizace: 12/ 2020


  • Licence Creative Commons