Titulek a menu

Částečný rozrod Wilhelma Brandeise

Někteří potomci Alexandra Brandeise

(Pozn.: zde použito jméno Brandeis, tvar používaný rodinou. Později jiné zdroje uvádějí Brandejs.)


zvětšit v novém okně


Stručný přehled o některých členech rodiny.


[1] Adolf Wiesner (1871-1942)
[2] Helena Wiesnerová (roz.Brand.) (1877-1975)
[3] René Wiesner (1904-1974)
[4] Erika Stránská (1930-1944)
[5] Irma Kubínová (roz. Brandeisová) (1882-1979)
[6] Emil Weiss (1896-1965)
[7] Karla Kubínová ()
[8] Jan Weiss(White) (1928- 2014)


 • [1] Adolf Wiesner (1871-1942)

  Patřil ke skupině mladých umělců Spolku výtvarných umělců Mánes.
  Zasloužil se o vznik nezávislého uměleckého časopisu Volné směry.
  V letech 1900 až 1910 působil ve Francii a pravidelně vystavoval v Salonu francouzských umělců.
  Stal se vyhledávaným portrétistou. Portrétoval například sochaře Stanislava Suchardu, malíře Alfonse Muchu, spisovatelku Růženu Jesenskou či podnikatele Emila Kolbena.

 •   Adolf a Helena Wiesnerovi byli roku 1942 deportováni do Terezína.
     Adolf zde na celkové vyčerpání zemřel.


 • [2] Helena Wiesnerová (roz.Brandeisová) (1877-1975)

  Helena se od dětství učila malovat a později navštěvovala uměleckou školu Antonína Slavíčka.
  Roku 1903 odjela do Paříže, kde se seznámila s pozdějším manželem, uznávaným malířem Adolfem Wiesnerem.

  Helena byla s manželem roku 1942 deportována do Terezína.
  Pobyt přežila a roku 1945 se jí podařilo odjet za rodinou do Anglie.

 • Dožila se vysokého věku 98 let a do posledních let malovala květinová zátiší.


 • [3] René Wiesner (1904-1974)

  Byl stavebním inženýrem, specialistou na sklobetonové konstrukce.
  Spolupracoval s řadou významných českých architektů, například s Františkem Zelenkou (Skleněný dům v ulici Palackého)...


 • [4] Erika Stránská (1930-1944)


  (www.room28projects.com)

  Vnučka mladší Brandejsovy dcery Otýlie.
  I ona měla výtvarný talent, roku 1942 se ale v pouhých dvanácti letech také dostala do Terezína a v květnu 1944 do Osvětimi, odkud se už nevrátila.
  Jedinou památkou na ni je několik kreseb, které zde kreslila a které dnes vlastní Židovské muzeum v Praze.

 •   Ukázky maleb


 • [5] Irma Kubínová (roz. Brandeisová) (1882-1979)

 • [6] Emil Weiss (1896-1965)


  (wikipedia)
  autokarikatura, 1960

  Také architekt. Za války se uplatnil jako karikaturista, grafik a typograf.
  Byl autorem karikatur exil.časoopisu Čechoslovák.
  Graficky upravoval knihy E.Beneše.
  Po válce byl karikaturista v anglických a amerických listech.


 • [7] Karla Kubínová ()

  V roce 1939 opustila se svým synem Janem Německo.
  Setkala se se svým mužem v Anglii.
  Pracovala na londýnském ministerstvu zahraničí Jana Masaryka.
  V roce 1947 dostala ona a její rodina britské občanství.


 • [8] Jan Weiss(White) (1928- 2014)

  (janwhite.org)
  Jan White v roce 2010

  Z České republiky odešel v deseti letech. Žil ve Spojených státech.
  Byl nazýván guru designu a poradce vydavatelství.
  Uskutečnil více než 1800 seminářů ve 27 zemích.
  Napsal několik knih o svém oboru.
  Určil i podobu tak prestižních titulů, jakými byly National Geographic či Golf Digest.
  (www.janvwhite.org)


 • Z níže uvedených zdrojů zpracoval: J.J., 4/ 2017


  ZDROJE:
  soukromé archivy potomků A.B.
  Židovské muzeum v Praze
  Radio.cz

  ČLÁNKY:
  Můj pradědeček- mecenáš  text A.Sojková  (poskytla A.Skálová)
  "Bramborový mecenáš" Alexandr Brandejs Zdeňka Kuchyňová, 22. 12. 2004, radio.cz

  ODKAZY:
  Alexandr Brandejs a Adolf Wiesner - mecenáš a jeho zeť  Židovské muzeum v Praze
  J.V.White  stránky o J.Whitovi

  www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020