Titulek a menu

MARIE BENETKOVÁ (roz. Šroubková)


Narozena: 11.5.1898 v Kralupech
Popravena: 22.2.1945 v Praze.

Dne 10.11.2016 jí bylo uděleno čestné občanství in memoriam.


Vypráví Jaroslava Jetelová (praneteř M.B.)

Paní Marie Benetková, suchdolská občanka, byla popravena nacisty dne 22. února 1945. Od její tragické smrti uplynulo v únoru již 70 let. Pojďme si připomenout její pohnutý život.

Narodila se roku 1898 v Praze jako poslední dítě mlynářského dělníka Josefa Šroubka. Početná rodina se stěhovala po mlýnech středních Čech, podle toho, kde otec zrovna sehnal práci. Skončili v Praze na Letné. Rodina měla hluboko do kapsy, ale byla velmi soudržná.

Mařenka byla drobné děvčátko, které projevovalo výtvarné nadání. Vystudovala průmyslovou rodinnou školu, kde ji zaujalo zejména kreslení a návrhářství. Naučila se dobře šít podle vlastních návrhů.
Vdala se za kameníka Ladislava Benetku a po několika letech se jim narodil jediný a vymodlený syn Stanislav.

Mařenčin manžel byl často bez práce a ona živila rodinu pouze svým šitím. Manželé žili na Suchdole. Zde ji navštěvovali i její sourozenci.Podle jejich vzpomínek byla Mařenka veselá a velmi dobrosrdečná. V době okupace bydlela poblíž i naše rodina. Tetička Mařenka si mne prý často půjčovala a jezdila se mnou po Suchdole. Byla jsem tehdy maličká a bohužel se na to nepamatuju.

Abych vysvětlila naše příbuzenské vztahy. Jsem vnučkou jejího oblíbeného bratra Václava. Tetička na mne i šila a já mám od ní dodnes schované šatičky. Podle vyprávění mé maminky si Mařenka dělala naděje, že by po válce mohla mít ještě vlastní holčičku.


Její muž byl za války v ilegalitě a skrýval se. Nacisté proto často prohledávali její byt. Mařenka s ním asi byla nějak ve styku a pomáhala mu. Její muž uniknul, ale Mařenku i s jejím čtrnáctiletým synem zatkla a uvěznili.

Syna po čase pustili , tetičku ale mučili a odsoudili k trestu smrti. Byla popravena na samém sklonku války a tak se jejího vytouženého konce již nedočkala. Zanechala po sobě nedospělého syna, kterého se ujala její sestra
a hluboce zarmoucené sourozence.

-
(foto poskytla D.Malá)
dopis psaný z vězení
17.12.1944
-
(foto poskytla D.Malá)
dopis psaný z vězení
22.2.1945- den popravy
 • (Kabinet dokum. a historie VS ČR)
  pamětní list


  Její jméno je uvedeno na suchdolském pomníku spolu s ostatními suchdolskými občany, kteří za války zahynuli.


  Ing. Jaroslava Jetelová, praneteř (březen 2015)
  Ing. Dana Mala, vnučka (foto 1/ 2017)
  zpracoval: J.J.

  viz také : Marie Benetková v knihách- vypráví V.Kolár, prasynovec M.B.

  ZDROJE:
  rodinný archiv
  Kabinet dokumentace a historie VS ČR

  DOKUMENTY:
  Obžalovací spis, 1944   z knihy Žaluji, K.Rameš, 1946
  rejstřík odsouzených, pankrácká věznice, 1945   výpis B.Sommer

  ODKAZY:
  Rejstřík odsouzených k smrti na oddělení II A pankrácké věznice.

 • Licence Creative Commons