Titulek a menu

JOSEF BEHENSKÝ


Narozen: 28.8.1898, Chalupy u Přeštic
Popraven: 30.6.1942 , Praha

Dne 10.11.2016 mu bylo uděleno čestné občanství in memoriam.

Josef Behenský se narodil 28.8.1898 v malé vesničce Chalupy u Přeštic . Už to datum narození ho předurčovalo k něčemu výjimečnému.
Křestní list

Měl dva bratry – Jana a Karla. Jan padl v první světové válce a o Karlovi se budu zmiňovat dále.
Vyučil se strojním zámečníkem.   Výuční list

V roce 1925 se oženil s Annou Christelbauerovou.
Oddací list.

Po sňatku s Annou Christelbauerovou se přestěhoval na Suchdol.

Otec Christelbauer na ně přepsal polovinu domu v Novosuchdolské 10 a tím získal Josef Behenský domovské právo na Suchdole.
Domovský list

Pracoval v pražské Jawě, kde byl v roce 1942 zatčen.   Potvrzení


Co to byly politické důvody? Děda byl velmi statečný – byl aktivním členem spolku Kapitán Nemo.
Dokument  - člen odbojové skupiny "Kapitán Nemo".

 Více informací - Karel Nejedlý - "Kapitán Nemo"


Na půdě suchdolského domu přechovával děda právě vysílačku.

Děda byl zatčen a odvezen do pankrácké věznice. Dochoval se jeho dopis, který odsud psal.  Dopis

Někteří vězni se vrátili z Pankráce domů. A tak se stalo, že za babičkou přišel jeho spoluvězeň a divil se, jak to, že není děda také doma.

Všechny „na oko“ pustili, ale část vězňů odvezli na Kobyliské popraviště, kde byl můj děda 30. 6. 1942 zastřelen.
Seznam popravených
Úmrtní list


Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji vsi Kobylisy na sever od Prahy. Zprvu sloužila pro výcvik pěchoty, ale brzy se stala také výletním místem. Vojenské kapely tu pořádaly koncerty, byla zřízena konírna a cvičila se jízda na koni. Po 1. světové válce nacvičovaly na střelnici i měšťanské sbory, Sokol a další spolky.

Za 2. světové války zřídila německá správa Prahy v zadní části střelnice popraviště, přičemž na tuto práci nasadila mj. židovské pracovníky. Bývalá konírna se proměnila na poslední vězení odsouzených. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 tu byly odvetou denně popravovány desítky mužů a žen. Zvuky výstřelů byly záměrně přehlušovány spouštěnými motory autobusů a automobilů. Od 30. května do 3. července bylo popraveno téměř 540 osob, mj. Alois Eliáš, Vladislav Vančura, Evžen Rošický či skupina občanů Lidic. Dodatečně 4. a 5. září zde byli také zastřeleni představitelé Československé pravoslavné církve v čele s biskupem Gorazdem.

TŘICETPĚT DNŮ POPRAV NA KOBYLISKÉ STŘELNICI V PRAZE VIII.


Zachoval se text (neznámý zdroj), kde je popisována situace okolo zatčení a popravě J.Behenského..
Text


čsl válečný kříž 1939

pamětní odznak 1951

Prezident L.Svoboda dědovi udělil in memoriam vysoké vyznamenání–Československý válečný kříž .
Dokument

Prezident Ludvík Svoboda udělil in memoriam dědovi Medaili za statečnost.

Ministerstvo vnitra mu udělilo pamětní odznak.  Dokument


DOKUMENTY:
Další
Článek v Suchdolských listech č.3-2014, str 23


ZPRACOVALA:
   Marcela Vaňhová—vnučka Josefa Behenského (2014)


Pro web zpracoval: J.J.


  • Licence Creative Commons