Titulek a menu

KAREL BEHENSKÝ


Narozen: 5. 8. 1926, Suchdol


Deportován do Buchenwaldu.

Vypráví Marcela Vaňhová-rozená Behenská, neteř K.B..

Bratr Josefa Behenského (jméno na pomníku).

  Osvědčení o protektorátní příslušnosti, 1941

Strýc pracoval v Plzni a při hromadném zatýkání v roce 1943 zatkli Němci i jeho.

Byl deportován do Buchenwaldu 23. 8. 1943 s číslem 17274.
Dochoval se jeho dopis z Buchenwaldu.
  dopis  (*.pdf)

V lednu 1944 byl deportován z Buchenwaldu do podtáboru Dora. Oficiální název byl Mittelbau- Dora, kde strýc byl na nucených pracích.


Mittelbau- Dorabyl založen během druhé světové války 28. srpna 1943 jako pobočný tábor koncentračního tábora Buchenwald.
Jeho hlavním cílem byla výroba raket Aggregat 4 (V-2) a letounových střel V-1.

Zdroje:
Bundesarchiv-Bild
Wikipedie
dachaukz.blogspot.com


Již v dubnu 1945, když se blížili američtí vojáci, dostali jednotky SS příkaz Doru vyklidit.
Po železnici nebo pěšky přesunovali vězně do jiných táborů .

Strýc přežil pochod smrti do Bergen-Belsenu. Na této téměř třísetkilomentrové cestě tisíce vězňů zemřelo vyčerpáním.
Mezi několika přeživšími byl i můj strýc a 15. 4. 1945 osvobozen.

Byl to neuvěřitelně statečný člověk a já měla štěstí, že jsem alespoň jeho zažila a každé prázdniny k němu jezdila na Šumavu.
Často si povídal s mou babičkou o těch hrůzách, co zažil.
Škoda že jsem byla tak malá a nic si nezapamatovala.

Celý život byl pak aktivním členem Československých protifašistických bojovníků.


Zpracoval: J.J, 7/2019

  • Licence Creative Commons