Titulek a menu

NOVINKYČERVENEC 2019

1. LOKALITY Trojanův mlýn Foto č. 2
5. OSOBNÍ GALERIE Jan Rybář Foto č. 27, 28
7. FOTOGALERIE-Suchdol okolí
ZDROJE-literatura
Podbaba
Nový titul knihy
Foto č. 30
Č. 22
11. ZDROJE-periodika Suchdolský zpravodaj Kompletace čísel ročníků 1983-1989
17. FOTOGALERIE-Suchdol okolí Podbaba Foto č. 31
19. FOTOGALERIE-pohlednice Sedlec—pohlednice Nový styl galerie, doplnění
23. FOTOGALERIE-výstavy Historie Suchdola ve fotografiích Grafická úprava panelů výstavy
26. FOTOGALERIE-školy
FOTOGALERIE-školy
VŠZ
Základní škola-učitelské sbory
Foto č. 1b, 31-33
Foto č. 14
28. FOTOGALERIE-okolí Sedlec Nový styl galerie, doplnění

SRPEN 2019

1. ROZVOJ OBCE-doprava Dopravní smyčka Foto č. 7-9
od 2. Pravé MENU Probíhá úprava
4. OSOBNOSTI—čestní občané S. Husa, M. Kněžek Od 20.6.2019
5. FOTOGALERIE—školy
FOTOGALERIE-podle ulic
ŽIVNOSTI
Ročník 1949, třída A
Pod Rybníčkem
Obchod Bedřicha Grünhuta
Foto č. 2b + identifikace
Foto č. 14, stejné foto
Řádek č. 13, foto č. 3, stejné foto
6. ŠKOLNÍ TŘÍDY Ročník 1953, třída B Foto č. 3
8. RESTAURACE Restaurace Výhledy—U Měřinských Foto č. 1, 2
12.
16.
ŠKOLNÍ TŘÍDY   Ročník 1952, třída A
Ročník 1946, třída B
OPRAVA—třída 1951 A—foto 3, 4
.
17. KULTURA Obrazy o Suchdole Helena Bínová


www.historiesuchdola.cz © 2013-2019