NOVINKY - ARCHIV


V prosinci 2013 založen tento web.

 • 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • LEDEN 2018

  1. FOTOGALERIE—UDÁLOSTI
  UDÁLOSTI
  Živelní pohroma 17.8.1974
  2. ROZVOJ OBCE—DOPRAVA Obratiště autobusů—1957 výstřižek ze SN č.2/ 1958
  3. FOTOGALERIE—SUCHDOL Fotogalerie Suchdol úprava uspořádání fotogalerie
  6. OSOBNOSTI Pamětní deska 1.sv.války úprava
  nové jméno-V.Štěpánek  
  9. FOTOGALERIE Suchdol + Suchdol (podle ulic) uspořádání + sjednocení fotogalerií
  16. POMNÍKY Pomníky doplněny mapy umístění
  18. FOTOGALERIE Lysolajská ulice foto č. 1, 2
  20. FOTOGALERIE házená foto č. 19
  24. FOTOGALERIE Suchddol podle ulic—Rýznerova 1936
  25. UDÁLOSTI Padlí v 1.sv.válce—Višín Václav Jména na pamětní desce-základní škola
  28. OSOBNÍ FOTOGALERIE Jan Rybář-obuvník foto č. 16, 17, 18

  ÚNOR 2018

  2. FOTOGALERIE-VÝSTAVY Panely výstavy Suchdol.ochotníci 5.11.2017—31.1.2018
  3. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech obr. č. 35, 36
  4. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech obr. č. 37
  5. OSOBNOSTI úprava roztřídění
  6. OSOBNOSTI starostové grafická úprava
  8. FOTOGALERIE Suchdol (1)  Kyzlíkova stezka
  KOMENTÁŘE K FOTO  totéž
  foto č. 12 + komentář
  foto č. 27
  11. SPOLEČ.ORGANIZACE Svaz přátel SSSR
  13. SPOLEČ.ORGANIZACE Čsl. ochrana matek a dětí doplněno foto a info
  19. SUCHDOL PODLE ULIC Lysolajská  foto č. 2
  Staročeská  foto č. 5
  KOMENTÁŘE K FOTO  foto č. 28
  pohlednice—identifikace ulice
  24. SUCHDOL PODLE ULIC Gagarinova fota č. 5, 6, 7, vč. komentáře

  BŘEZEN 2018

  1. SPORT, TĚLOVÝCHOVA úprava roztřídění
  3. FOTOGALERIE—RŮZNÉ   (26) Spolek chovatelů pošt.holubů Maják—Svazarm
  SPOLEČ. ORGANIZACE
  POLITICKÉ STRANY
  KULTURA
  probíhají úpravy jednotlivých stránek
  12. OSOBNOSTI Jména na pomníku—Kobza B. zjištěno datum narození
  ŽIVNOSTI, OBCHODY probíhají úpravy jednotlivých stránek
  15. FOTOGAL.—SUCHDOL A OKOLÍ Únětice foto č. 1
  16. SPOLEČ. ORGANIZACE Spolek Solidarita... -cvičení na hřišti u Urbanů, 1936
  -německý emigrant (komentář)
  18. FOTOGALERIE Suchdol str. 1, foto č. 5
  25. UDÁLOSTI 1. sv. válka Chaluš Matěj
  27. LOKALITY
  FOTOGALERIE
  lomy
  Suchdol-Spálený mlýn
  foto č. 2
  foto č. 2
  28. UDÁLOSTI 1. sv. válka Chaluš Matěj-další informace
  31. FOTOGALERIE Suchdol str.2 - foto č. 13 + komentář

  DUBEN 2018

  1. PAMĚŤ SUCHDOLA Chaluš Matěj rakousko-uherská armáda, legie
  2. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech... Z. Braunerová, obr. 6 b
  5. FOTOGALERIE SUCHDOL. OKOLÍ—Tiché údolí foto č. 1
  8. FOTOGALERIE SUCHDOL. OKOLÍ—Tiché údolí foto č. 5
  13. FOTOGALERIE PODLE ULIC—U Kapličky foto č. 1
  18. FOTOGALERIE—UDÁLOSTI Květnové povstání 1945 nová fota č. 27-39
  úprava stránek
  26. FOTOGALERIE—OBRAZY Suchdol v obrazech Aleš Mikoláš (č. 1)
  Malínský Jaroslav

  KVĚTEN 2018

  1. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech Jana Procházková
  5. UDÁLOSTI Transport smrti 1945—Roztoky  Základní informace
   Odhalení pamětní desky
  video(9)
  7. FOTOGALERIE Suchdol podle ulic—Gagarinova foto č. 8
  10. UDÁLOSTI Havárie letadla 1975 Vložen odkaz na video
  video
  11. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech Z. Braunerová, obr. 3
  12. LOKALITY Kaple sv. Václava Zápis o snímání zvonů 1917
  foto č. 3
  13. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech A.Chittussi obr. č. 1, 2
  18. FOTOGALERIE Probíhají grafické úpravy   fotogalerií průběžně
  21. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech A.Chittussi obr. č. 3
  25. UDÁLOSTI Učastníci 1. sv.války Josef Rezek
  27. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech Dana Příkopová

  ČERVEN 2018

  5. FOTOGALERIE Česká zemědělská univerzita nové fotografie
  11. FOTOGALERIE Probíhají grafické úpravy   fotogalerií průběžně-zákl.škola
  v poznámce   ..

  17. ŽIVNOSTI Kominík-V. Blažek účet z roku 1941
  19. ŽIDOVSKÉ RODINY Oběti holocaustu židovští občané, kteří zahynuli
  a měli poslední bydliště v Suchdole
  25. FOTOGALERIE-podle ulic Gagarinova č.p. 155— foto č. 7 doplnění komentáře
  kde byl "železniční obchod"

  ČERVENEC 2018

  9. FOTOGALERIE V Roztockém háji, 1931 foto č. 8 a 9
  11. FOTOGALERIE Suchdol foto č. 37
  16. FOTOGALERIE Česká zemědělská univerzita vložení nových fotografií
  21. FOTOGALERIE Kemp u sokolovny, 1976 foto č. 4-7
  24. FOTOGALERIE Školní třídy dokončena grafická úprava galerií
  27. FOTOGALERIE Tiché údolí foto č. 6

  SRPEN 2018

  Probíhá příprava na výstavu
  5. Lokality Akcíz
  11. FOTOGALERIE Zámeček Nová fota č. 26, 27
  14. FOTOGALERIE Zámeček Úprava a doplněno mnoho fotografií
  15. FOTOGALERIE ČZU-Běh o pohár rektora Ročník 1972, 1973
  16. ŽIVNOSTI Textil Šubrtová Evženie, foto č. 2
  17. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech J. Procházková, obraz č. 2
  POZVÁNKA Nástěnka 8/ 2018 Paměť národa
  22. ŽIVNOSTI, OBCHODY Prodejna textilem Foto č. 4
  24. OCHOTNICKÉ DIVADLO Rovnost
  Alšova scéna
  Upraveno—doplněno
  Upraveno—doplněno
  28. OSOBNOSTI Čestní občané Doplněni noví čestní občaně I.m.

  ZÁŘÍ 2018

  1. OSOBNOSTI František Malý Portrét čestného občana
  3. OCHOTNICKÉ DIVADLO Spolek Tyl
  Spolek Tyl—fotogalerie
  Včetně seznamu her
  9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Seznam učitelů Graf. úprava, doplnění
  11. FOTOGALERIE Spolek Rovnost Divadelní soubor
  13. FOTOGALERIE Čtenářsko ochotnická beseda
    Na Budovci
  Divadelní soubor
  14. FOTOGALERIE Vernisáž výstavy Suchdolské osmičky, 13. 9. 2018
  17. FOTOGALERIE Vernisáž výstavy-audio Vloženy zvukové záznamy
  22. AUDIO Audio-seznam Rekontrukce a doplnění stránky
  26. VIDEO Video-seznam Rekontrukce a doplnění stránky
  27. LOKALITY Typový dům Baťa Suchdolská 619/ 33
  28. AUDIO Audio-seznam D. Járová, záznam 5-7
  29. AUDIO Audio-seznam A. Brandejs, z jiných zdrojů 4

  ŘÍJEN 2018

  1. ŽIVNOSTI Živnostensko-obch.záložna Vkladní knížky
  2. POLITICKÉ STRANY ČSSD Člen. legitimace
  doplnění informací
  8. OSOBNOSTI Čestní občané Vladimír Laštovka
  17. AUDIO Audio-seznam M. Pavelková-záznam 8, 9
  18. FOTOGALERIE—domy podle ulic Starosuchdolská č.p.66 Nákresy z roku 1895 (foto č.6)
  19. KULTURA Suchdol v obrazech Vladimír Lastovka (obr. 2)
  21. KULTURA Ochotnické divadlo Čtenářsko-ochotnická beseda
  Seznam her, fotogalerie
  22. OSOBNÍ FOTOGALERIE Vladimír Laštovka Ukázky obrazů
  25. FOTOGALERIE Vzpomínkový hudební večer Václav Hálek

  LISTOPAD 2018

  1. OSOBNOSTI Jan Čejka Architekt, pedagog, malíř
  2. OCHOTNICKÉ DIVADLO Alšova scéna Nová fota, č. 3-5
  4. OCHOTNICKÉ DIVADLO Osvětová beseda Včetně seznamu her
  6. OCHOTNICKÉ DIVADLO Sokol Včetně seznamu her a herců
  7. FOTOGALERIE Ochotnické divadlo Dram. odbor Sokol
  9. FOTOGALERIE Pohlednice Černý vůl
  10. FOTOGALERIE Ochotnické divadlo Osvětová beseda
  11. FOTOGALERIE Suchdol podle ulic Brandejsovo.nám.  (foto č. 11)
  Internacionální ul.  (foto č. 9, 10)
  Suchdolská ul.  (foto č. 25)
  15. OCHOTNICKÉ DIVADLO Baráčníci Včetně seznamu her
  22. OCHOTNICKÉ DIVADLO Soubor JPT

  PROSINEC 2018

  5. OCHOTNICKÉ DIVADLO DTJ Včetně seznamu her
  7. OCHOTNICKÉ DIVADLO Hasiči Včetně seznamu her
  9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Foto učitelé—Marta Ratajová Z roku asi 1938
  11. FOTOGALERIE (podle ulic) Na Rybářce Foto č. 6, 7, 8
  17. FOTOGALERIE (podle ulic) Internacionální Foto č. 8, 9

  LEDEN 2019

  1. Úpravy a aktualizace stránek
  2. VÝSTAVY Suchdolské osmičky Panely výstavy
  3. OSOBNOSTI Jana Burianová
  6. FOTOGALERIE-RŮZNÉ Zahradnictví Fr. Koutecký Z roku asi 1937
  8. AUDIO Genmjr. R. Pernický a jeho odkaz Z jiných zdrojů (5), Radio Praha, 2006
  9. FOTOGALERIE Genmjr. R. Pernický Fotografie panelů výstavy
  13.10.2013-31.1.2014
  13. OCHOTNICKÉ DIVADLO Loutková scéna
  14. OCHOTNICKÉ DIVADLO Seznam Dokončení aktualizací a úprav souborů.
  Z doposud přístupných informací.
  17. FOTOGALERIE Zahradnictví Fr. Koutecký
  Komentáře k fotografiím
  foto č. 5-9 vč. komentářů
  (29)
  19. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1946, třída B
  Ročník 1951, třída A
  1 foto
  2 fota
  20. FOTOGALERIE Učitelé zákl.školy-H.Smělíková Doplněno foto a vzpomínka
  21. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1957, třída B 2 fota
  22. FOTOGALERIE Školní třídy—mateřská škola Foto č. 7
  24. ZDROJE Periodika Suchdolské noviny č. 9/ 1957
  25. OSOBNOSTI Brandejs Potvrzení učitele o uhrazení dávky (1868)
  4.řádek, odkaz-Potvrzení
  27. FOTOGALERIE—RŮZNÉ První máje Foto č. 4, 5, 8
  28. SUCHDOL—podle ulic Kamýcká Foto č. 13, 14
  29. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1920 A, Únětice

  ÚNOR 2019

  1. OSOBNOSTI Karel Nejedlý Kříž obrany státu-2018 (dole)
  2. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1921, třída 5. ?, Suchdol Vložen nový ročník !
  3. SUCHDOL—podle ulic Ke Kozím hřbetům č.p. 4 Foto č. 10, 11
  5. SOKOL Dorostenecký průkaz z roku 1935 K. Brejchová
  9. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1923, třída 5.B Vložen nový ročník !
  13. FOTOGALERIE—ochot. divadlo Soubor J.K. Tyl Foto č. 28-30
  14. AUDIO—z jiných zdrojů Havárie letadla 30.10.1975 č. 6
  18. UDÁLOSTI—Pražské povstání 1945 Seznam barikádníků v Suchdole Dokument č. 11
  23. UDÁLOSTI—Bitva se Švédy 1848 Původní umístění křížku-mapa Foto č. 3

  ÚNOR 2019

  1. OSOBNOSTI Karel Nejedlý Kříž obrany státu-2018 (dole)
  2. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1921, třída 5. ?, Suchdol Vložen nový ročník !
  3. SUCHDOL—podle ulic Ke Kozím hřbetům č.p. 4 Foto č. 10, 11
  5. SOKOL Dorostenecký průkaz z roku 1935 K. Brejchová
  9. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1923, třída 5.B Vložen nový ročník !
  13. FOTOGALERIE—ochot. divadlo Soubor J.K. Tyl Foto č. 28-30
  14. AUDIO—z jiných zdrojů Havárie letadla 30.10.1975 č. 6
  18. UDÁLOSTI—Pražské povstání 1945 Seznam barikádníků v Suchdole Dokument č. 11
  23. UDÁLOSTI—Bitva se Švédy 1848 Původní umístění křížku-mapa Foto č. 3

  BŘEZEN 2019

  4. FOTOGALERIE-výstavy Panely výstavy Suchdolští ochotníci Kvalitnější zpracování panelů
  6. ŽIVNOSTI Doklady-účty Truhlář—A. Čížek, 1929
  Truhlář—K. Papírník, 1933
  Lakýrník—J. Ryšánek, 1929
  8. ROZVOJ OBCE-VÝSTAVBA Vojenské domy Vč. mapy
  11. ŠKOLA—UČITELÉ Jejich zápisy do památníčků žáků M. Hořejší
  J. Kašík+ pozdější foto
  A. Kryštůvková
  12. FOTOGALERIE-podle ulic Ke Kozím hřbetům Foto č. 12-14
  13. RESTAURACE U Zajíců—taneční hodiny Foto č. 4, 5
  14. ZDROJE—autorské články
  FOTOGALERIE—školy
  Firma Baťa a Suchdol
  Mateřská škola
  Č. 45
  Foto č. 25
  15. FOTOGALERIE—podle ulic
  ZDROJE—autorské články
  Nad Spáleným mlýnem
  Pan školník vzpomíná...
  Foto č. 6-8
  Č. 46
  16. ŠKOLA—UČITELÉ Jejich zápisy do památníčků žáků K. Pokorný
  J. Šimák
  17. ŠKOLA—UČITELÉ Nora Figarová Nové informace
  18. FOTOGALERIE—POHLEDNICE Suchdol Jedna z nejstarších, č. 36
  20. AUDIO Nora Figarová—učitelka Záznam č. 10-13
  24. UČITELÉ Jejich zápisy do památníčků žáků A. Křiklanová
  J. Morávek
  M. Nedvědová
  25. ŽIVNOSTI Obchod Fr. Petržílka Č. 1—foto, komentář
  29. FOTOGALERIE Mateřská škola—identifikace Foto č. 25

  DUBEN 2019

  1. IDENTIFIKACE Školní třídy Foto T 9
  3. RESTAURACE U Myslivny Foto č. 2
  5. KRONIKÁŘI Tomáš Pfefrček Vlastní životopis
  8. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1923, 3.tř. Foto č. 1
  9. FOTOGALERIE—podle ulic Špačkova ulice Foto č. 1
  14. IDENTIFIKACE Školní třídy Foto T9, další žák (4)
  17. LOKALITY Unitaska Foto č.4 - identifikace
  19. FOTOGALERIE Škola-ostatní Foto č.13 - identifikace
  21. SPOLEČENSKÉ ORG. Jednotný svaz českých zemědělců
  24. ŠKOLNÍ TŘÍDY Ročník narození 1956, třída A
  29. HLEDÁME Hledáme Doplnění a úprava

  KVĚTEN 2019

  6. FOTOGALERIE Panely výstavy Jména na pomníku Nové grafické zpracování
  13. FOTOGALERIE Sedlec Foto č. 19, 20
  16. ROZVOJ OBCE Doprava Foto č. 6
  17. FOTOGALERIE—různé První máje Nová fota č. 7, 9, 10, 15, 16
  Nový styl fotogalerie
  18. FOTOGALERIE—různé Kladení věnců u pomníku Foto č. 1
  23. FOTOGALERIE—podle ulic Internacionální
  Suchdolské náměstí
  Foto č. 8
  Foto č. 13
  27. ŽIVNOSTI—kovář Václav Daňkovský—Práce kováře Vyúčtování prací za rok 1863
  28. ŽIVNOSTI—kovář Kvitance Z roku 1854, včetně přečtení
  29. FOTOGALERIE—podle ulic
  FOTOGALERIE—suchdolské okolí
  Spálený mlýn
  Únětice
  Foto č. 9
  Foto č. 6

  ČERVEN 2019

  1. FOTOGALERIE—Pohlednice Suchdol Nové grafické zpracování
  2. ARCHEOLOGIE 1976—nález v ulici Gagarinova Mapa, popis nálezů
  3. LOKALITY Vinice Úprava stránky, ukázky jiných ferulí
  6. FOTOGALERIE Kozí hřbety
  Kosova ulice
  Baráčníci
  Foto č. 5
  Foto č. 4
  Foto č. 26
  8. FOTOGALERIE—Ostatní sporty Gymnastika Nové téma
  14. FOTOGALERIE—Události Záplavy 2002-Sedlec Foto č. 16-25
  22. OSOBNOSTI František Fárek Dokument č. 10
  Foto č. 13
  23. FOTOGALERIE Baráčníci Foto č. 29, 30
  26. ŽIVNOSTI Řeznictví-K. Bříza
  Obuv-A. Hrudka
  Foto
  Foto

  ČERVENEC 2019

  1. LOKALITY Trojanův mlýn Foto č. 2
  5. OSOBNÍ GALERIE Jan Rybář Foto č. 27, 28
  7. FOTOGALERIE-Suchdol okolí
  ZDROJE-literatura
  Podbaba
  Nový titul knihy
  Foto č. 30
  Č. 22
  11. ZDROJE-periodika Suchdolský zpravodaj Kompletace čísel ročníků 1983-1989
  17. FOTOGALERIE-Suchdol okolí Podbaba Foto č. 31
  19. FOTOGALERIE-pohlednice Sedlec—pohlednice Nový styl galerie, doplnění
  23. FOTOGALERIE-výstavy Historie Suchdola ve fotografiích Grafická úprava panelů výstavy
  26. FOTOGALERIE-školy
  FOTOGALERIE-školy
  VŠZ
  Základní škola-učitelské sbory
  Foto č. 1b, 31-33
  Foto č. 14
  28. FOTOGALERIE-okolí Sedlec Nový styl galerie, doplnění

  SRPEN 2019

  1. ROZVOJ OBCE-doprava Dopravní smyčka Foto č. 7-9
  od 2. Pravé MENU Probíhá úprava
  4. OSOBNOSTI—čestní občané S. Husa, M. Kněžek Od 20.6.2019
  5. FOTOGALERIE—školy
  FOTOGALERIE-podle ulic
  ŽIVNOSTI
  Ročník 1949, třída A
  Pod Rybníčkem
  Obchod Bedřicha Grünhuta
  Foto č. 2b + identifikace
  Foto č. 14, stejné foto
  Řádek č. 13, foto č. 3, stejné foto
  6. ŠKOLNÍ TŘÍDY Ročník 1953, třída B Foto č. 3
  8. RESTAURACE Restaurace Výhledy—U Měřinských Foto č. 1, 2
  12.
  16.
  ŠKOLNÍ TŘÍDY   Ročník 1952, třída A
  Ročník 1946, třída B
  OPRAVA—třída 1951 A—foto 3, 4
  .
  17. KULTURA Obrazy o Suchdole Helena Bínová
  21. FOTOGALERIE Brandejsův statek Foto č. 41, 42
  27. RESTAURACE Sedlec—Hostinec U lva Fotografie z roku 1958

  ZÁŘÍ 2019

  1. RESTAURACE U Urbanů Zpráva z roku 1949 o divadelním sále
  7. FOTOGALERIE—podle ulic Ke Kozím hřbetům Foto č. 15, 16
  13. FOTOGALERIE—podle ulic Pro orientaci všude doplněny mapy
  19. ŠKOLA—seznam učitelů Jaroslav Kašík Foto z výletu 1936
  23. FOTOGALERIE—suchdol.okolí Tiché údolí Foto č. 11

  Říjen 2019

  1. FOTOGALERIE—podle ulic V údolí Foto č. 10
  3. ZDROJE Autorské články Č. 48
  6. KULTURA Suchdol v obrazech Autor Karel Gott
  13. FOTOGALERIE—podle ulic Nad Spáleným mlýnem Foto č. 9
  18. FOTOGALERIE Proměny Nový styl fotogalerie
  Foto č. 38
  26. FOTOGALERIE—pohlednice Sedlec Foto č. 30

  Listopad 2019

  3. Paměť Suchdola Karel Behenský Vypráví jeho vnučka M. V.
  18. ŽIVNOSTI řeznictví Brejcha František foto zabíjačka
  24. HORNÍ MENU Úprava horního menu Úprava některých položek
  Menu zůstává statické
  25. KONTAKTY Nový formulář na email Chráněno službou reCAPTCHA

  Prosinec 2019

  Novinky omezeny V současné době probíhá příprava na výstavu.
  23. FOTOGALERIE—Suchdol v obrazech Jiřina Uiberlayová
  29. FOTOGALERIE—Suchdol podle ulic Nad Spáleným mlýnem, č.p. 484 foto č. 9, lepší kvalita, info

  Leden 2020

  Novinky omezeny V současné době probíhá příprava na výstavu.
  29. KULTURA—výtvarné umění Suchdol v obrazech a kresbách Pavel Korčák

  Únor 2020

  Novinky omezeny V současné době probíhá příprava na výstavu.
  1. Facebook Historie Suchdola Nový účet na stejné téma
  21. Historie Suchdola Úprava vzhledu stránek
  26. Suchdol v obrazech Pohled na Suchdol a Sedlec Helena Bínová (obraz č. 3)

  Březen 2020

  2. OSOBNOSTI František Cinger Publicista, spisovatel, pedagog
  6. SPOL. ORGANIZACE Spolek holubařů Foto č. 5
  12. OSOBNOSTI Ladislav Navrátil Autor knihy o historii Suchdola
  17. UDÁLOSTI Havárie autobusu, 1932 (3) Novinový článek
  20. RESTAURACE U Zajíců Svatba Antonie Kopřivové 1924 + identifikace
  Foto č. 4
  23. VYHLEDÁVÁNÍ Tato funkce opět funkční
  27. FOTOGALERIE Baráčníci Foto č. 31-33
  28. FOTOGALERIE Učitelské sbory Přepracování fotogalerie

  Duben 2020

  1. FOTOGALERIE-pohlednice Pohlednice Roztoky u Prahy Přepracování fotogalerie
  2. FOTOGALERIE-pohlednice Pohlednice Podbaba Přepracování fotogalerie
  3. FOTOGALERIE-pohlednice Pohlednice Horoměřice Přepracování fotogalerie
  5. ČESTNÍ OBČANÉ Stan. Husa -Marie Husová vzpomíná Video
  7. FOTOGALERIE-pohlednice
  FOTOGALERIE-suchdol. okolí
  Maxmiliánka
  Tiché údolí
  Přepracování, doplnění fotogalerií
  10. FOTOGALERIE-události Pražské povstání 1945 Přepracování fotogalerie
  13. FOTOGALERIE Junák—český skaut Přepracování, doplnění fotogalerie

  Květen 2020

  2. FOTOGALERIE-Podbaba Další informace k fotografii Foto č. 25
  10. FOTOGALERIE-události Pražské povstání 1945—komentáře Identifikace—foto č. 4 a č. 10
  25. FOTOGALERIE-domy podle ulic K Roztokům č.p. 1020 Foto č. 17
  29. LOKALITY-Brandejsův statek Pozvánka na výstavu
  Požár ve statku 1933
  .
  Zpráva o průběhu požáru

  Červen 2020

  4. VZHLED WEBOVÝCH STÁNEK Zahájeno používání autorského loga
  9. SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE Svaz proletářských bezvěrců
  9. VÝSTAVA Proběhla vernisáž výstavy Viz Nástěnka
  14. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1964 A
  Ročník 1964 B
  15. FOTOGALERIE—mateřská škola Třídy Foto č. 26-28
  20. VÝSTAVY—VERNISÁŽE Audio a fotogalerie z vernisáže Z 9. 6. 2020

  Červenec 2020

  3. OCHOTNICKÉ DIVADLO Osvětová beseda—režiséři Foto Rudolf Kopřiva
  7. AUTORSKÉ ČLÁNKY Jak kdysi probíhala výstavba házekářského hřiště u sokolovny Z. Kučerová, SL 1-2, 2020, str. 29, 30
  30. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1920 B Únětice 1.B, 3.B

  Srpen 2020

  10. OSOBNÍ FOTOGALERIE Cukrárna A. Marka Nový styl fotogalerie
  Vloženy 4 recepty, foto č. 20-23
  24. FOTOGALERIE—podle ulic Suchdolská ulice Nový styl fotogalerie
  Vložena fotografie č. 27
 • Licence Creative Commons