Titulek a menu

    NOVINKY - ARCHIV


Vzhledem k doplňování, aktualizacím a změnám uspořádání stránek se stávají některé odkazy nefunkční.
Archiv 2014-2016 odložen. Ponechán pro historii doplňování námětů.
 odložený archiv


V prosinci 2013 založen tento web.

 • 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • LEDEN 2017

  2. Vloženo nové téma - VIDEO,video seznam
  4. Vloženo nové téma - AUDIO,audio seznam
  7. Vložena 2 videa-Jar.Šerých
  11.FOTOGALERIE-Sokol cvičení  (foto č.7)
      FOTOGALERIE-Sokol hudba  (foto č.1)
  12.Identifikace domu (Z.Kučerová)- FOTOGALERIE-Sokol různé  (foto č.4)
  15.Nové informace, úprava vzhledu-Paměť Suchdola
  16.Nové fotografie- FOTOGALERIE- DOMY-U Nového Suchdola
  19.Paměť Suchdola-Antonín Bartůšek
  21.Kroniky- získán nový zdroj-Kronika holubářů(bude zpracováno)
  22.FOTOGALERIE- první máje-houlubáři(foto č.7,8)
  28.FOTOGALERIE- DOMY-Jiráskova ulice(foto č.4-6)
      ŽIVNOSTI- restaurace U Zajíců-info, foto- Ludvík Kopřiva 
  30.ŠKOLA- UČITELÉ- doplněna fotaB.Ševčíková,P.Lenertová,D.Lukášová
  31.FOOGALERIE- VERNISÁŽE, VÝSTAVY...-vytvořeno nové menu

  ÚNOR 2017

  1. Vložena fotogalerie-Vernisáž výstavy Jména na pomníku
  2. Nové fotografie a dopisy- OSOBNOSTI-Marie Benetková  
  3. Vložena nová fotografie- ŽIVNOSTI-restaurace U Zajíců
  6. FOTOGALERIE- školní třídy-ročník 1959, třída B
  7. FOTOGALERIE- VÝSTAVY-panely výstavy  Historie Suchdola ve fotografiích (září 2016)
  8. MAPY- vložen detailmapy z roku 1842
  13.Nová FOTOGALERIE- školní třídy-ročník 1972 A
  14.FOTOGALERIE- DOMY- vložena fotogalerieStehlíkova ul.
  16.Vloženakresba C.Boudy- V.Žilka  (dole)
      FOTOGALERIE- POHLEDNICE-Horoměřice(foto č. 10)
      FOTOGALERIE- POHLEDNICE-Roztoky(foto č. 24)
  20.ČZU- 110.výročí-vysazení památných lip
  23.Nový námět- LOKALITY-lomy

  BŘEZEN 2017

  1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA- historie-bagr pro KLDR (dokumenty)
  2. MLÝNY- Trojanův mlýn-tovaryšský listJosefa Trojana
  4. LÉKAŘI- nové informace-MUDr Weinsten, MUDr Kumpošt- Dům zdraví
  5. Nové téma- VÝSTAVBA-Budovec
  6. Nové téma- VÝSTAVBA-pošta, telefon
  10.Vložena fotografie- ŠKOLA-obecná škola( foto č. 3)
      FOTOGALERIE-lékaři- identifikace(foto č. 8)
  11.Pomník M.Alše-A.Lhoták u pomníku, 1972
      ŽIVNOSTI- textil-prodejna galanterie Evženie Šubrtová  
  12.ŽIVNOSTI- u některýchvloženy reklamy z roku 1937
  13.AUTORSKÉ ČLÁNKY-39 A.Bartůšek, 40 V.Hálek
  14.Branjesův statek- doplněna jména a fotahostů A.Brandejse
      AUTORSKÉ ČLÁNKY-41 Hřbitov u kaple sv. Václava
  15.SPOL.ORGANIZACE- spolek Václav Budovec-fotografie s K.Chalušem
     HOSPODY- U Šíchů-fotografie z roku 1923
  18.ŠKOLA- školní třídy- doplnění identifikace ročník 1964
  21.Paměť Suchdola-Zdeněk Vogel
  22.OSOBNOSTI-Zdeněk Vogel
  24.MAPY- vložen zajímavýodkaz na let.snímky  (pozice F)

  DUBEN 2017

  2. FOTOGALERIE- VÝSTAVY-panely Jména na pomníku
      Školní třídy- ročník 1949, třída A-setkání po 53 letech !!!
  3. Nová informace- KOMENTÁŘE K FOTO- foto č. 5-4. obrázek- Dům s koňmi
  4. FOTOGALERIE-školní třídy- ročník 1946 A
  6. OSOBNOSI-Alexandr Brandeis
  10.OSOBNOSTI-částečný rozrod Viléma Brandeise
  11.OSOBNOSTI-Josef Hantych
  12.ŠKOLA- ŠKOLNÍ TŘÍDY-ročník 1961 A
  13.ŠKOLA- ŠKOLNÍ TŘÍDY-ročník 1961 B  (tři třídy)
  17.FOTOGALERIE- ŠKOLA-pumpa u školy(foto č. 10, 9)
      ZDROJE-Nový titul publikace(č. 20)
  21.Upraveno, doplněno-názvy a změny názvů ulic
  25.OSOBNOSTI- J.Hantych-doplněny fotografie( č. 1, 4, 5)
  28.VÝSTAVBA-Výhledy
      VÝSTAVBA- VÝHLEDY-firma Vavrouš a syn

  KVĚTEN 2017

  1. PAMĚŤ SUCHDOLA-vložena navigace
  2. ŠKOLA- školní třídy-ročník 1977 A,  ročník 1977 B  (vše jen 1.třída)
  3. OSOBNOSTI-M.Aleš- pohlednice, lunety Vlast
  5. AUDIO-seznam,M. Aleš
  6. VIDEO-seznam,M. Aleš
  7. Zápatí- vloženy rychlé odkazy
  10.FOTOGALERIE- POHLEDNICE-Horoměřice(obr. č 11)
  19.FOTOGALERIE- ŠKOLNÍ TŘÍDY-ročník 1948 B
  21.JMÉNA NA POMNÍKU-St. Maštalíř-další informace
  26.ZDROJE- PERIODIKA-Suchdolské noviny 1961  (číslo nezjištěno, str. 4-6)
  29.FOTOGALERIE- MATEŘSKÉ ŠKOLY-ročník 1979 (foto č. 16, 17)
      MATEŘSKÉ ŠKOLY- FOTO UČITELÉ-Irena Dvořáková (ředitelka MŠ Gagarinova)
  30.FOTOGALERIE- ŠKOLNÍ TŘÍDY-ročník 1979 A

  ČERVEN 2017

  1. ŠKOLY- historie MŠ-předání objektu MŠ Gagarinova, 1983(obr. č. 5, 6)
  2. FOTOGALERIE- VÝSTAVY-panely výstavy O suchdolské kapličce
  4. TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY-DTJ   (foto č. 3, legitimace)
      FOTOGALERIE- OST.SPORTY-česká házená   (foto č. 21, 24, 25)
  6. FOTOGALERIE- FOTBAL-Rudá hvězda  kvalitnější foto + komentář ( foto č. 7b )
  7. FOTOGALERIE- OST.SPORTY-česká házená   (foto č. 26 + komentář)
  10.FOTOGALERIE- UDÁLOSTI-povstání 1945  (foto.č. 22- 25)
  11.FOTOGALERIE- FOTBAL-TJ Slavoj 1951  (foto č. 5)
      HOSPODY-U Dudáků  (foto č. 2)
  12.FOTOGALERIE- ŠKOLA-zákl.škola ostatní  (foto č. 14)
  15.ZDROJE- AUTORSKÉ ČLÁNKY-prof.Vogel, A Marek  (42, 43)
      Vloženo nové pravé menu- FOTOGRAFIE TÝDNE
  18.ARCHEOLOGIE-Mohylové pohřebiště v Roztockém háji  
      ZDROJE-literatura( poz. 21)
  23.FOTOGALERIE-kulturní akce (foto č. 6)
  29.OSOBNOSTI- Mikoláš Aleš-částečný rodokmen  

  ČERVENEC 2017

  1. OSOBNOSTI- Mikoláš Aleš-nové fotografie(č. 3-6, 11)
  3. OSOBNOSTI- MIKOLÁŠ ALEŠ- rodokmen rodu Aleš-nové informace a foto
  5. FOTOGALERIE- DOMY-Brandejsovo nám.( foto č. 5) aInternacionální( foto č. 5)
  6. FOTOGALERIE- OSOBNÍ-Ant. Marek(foto č. 14, 17)
  12.PAMĚŤ SUCHDOLA-vložena vzpomínka na A.Brandejse
  15.PAMĚŤ SUCHDOLA-vložena vzpomínka na R.Papeže
  17.OSOBNOSTI- A.BRANDEJS-doplněn rozrod
  19.OSOBNOSTI- A.BRANDEJS- fota, informace-náhrobek A.Brandeise
  22.FOTOGALERIE-Suchdol v obrazech(foto č. 29, 30)
  25.FOTOGALERIE- ŠKOLNÍ TŘÍDY-ročník 1947, třída C

  SRPEN 2017

  3. ŠKOLY- ZÁKL.ŠKOLA- DOKUMENTY- RŮZNÉ-Pochvalná uznání
  7. FOTOGALERIE- POHLEDNICE-Levý Hradec, Žalov..(foto č. 7 -12)
  13.IDENTIFIKACE- UČITELÉ ZÁKL. ŠKOLY-uč. 34- M. Konětopská

  ZÁŘÍ 2017

  11.LOKALITY–ROZTOCKÝ HÁJ–Dobře skrytý anglický park 
  12.ŽIVNOSTI–HOLIČSTVÍ–A.Kleiner (jeho fotografie, 1933)
  18.Úprava pravého menu–LOKALITY
  20.MAPY–odkaz na Orientační plán Prahy s okolím (1938)–F

  ŘÍJEN 2017

  Vzhledem k zpracovávání rozsáhlejšího námětu vkládání novinek omezeno.

  3. FOTOGALERIE-SUCHDOLSKÉ PROMĚNY-grafická úprava galerie-nové foto č. 6
  18. OSOBNOSTI–František Urban
  19.PAMĚŤ SUCHDOLA—František Urban (hostinský)
  20.ZDROJE—PERIODIKA—Suchdolské noviny č.2, 1961
  29.FOTOGALERIE— SUCHDOL A OKOLÍ V OBRAZECH—Levý Hradec-kostel ( obr. č. 31)

  LISTOPAD 2017

  6. FOTOGALERIE—VÝSTAVY...—veznisáž výstavySuchdolští ochotníci
  9. FOTOGALERIE—VÝSTAVY...—veznisáž výstavyvloženy audio nahrávky 
  10.PAMĚŤ SUCHDOLA—fotografieFr. Urbana (hostinský)
      AUDIO—vloženyzáznamy z vernisáže
  15.FOTOGALERIE—POHLEDNICE—Suchdol(č. 34, 35)
  18.SPOLUPRÁCE—grafická úprava(rodná příjmení)
  26.FOTOGALERIE—SUCHDOL V OBRAZECH—Statek v Suchdole, J.Hapka  (32)
  28.ZDROJE—AUTORSKÉ ČLÁNKY—Suchdolské ochotničení  (44)
  29.FOTOGALERIE—SUCHDOL V OBRAZECH—Krajina u Prahy, J.Hapka  (33)

  PROSINEC 2017

  1. ZDROJE—KRONIKY—doplnění, úprava
  2. ZDROJE—PERIODIKA—Suchdolský zpravodaj 1/1985 a 2/1985
  3. ZDROJE—PERIODIKA—Suchdolský zpravodaj 3/1984 a 4/1984
  11.FOTOGALERIE—SUCHDOL V OBRAZECH—Statek (obr. č. 34)
  13.FOTOGALERIE—SUCH.OKOLÍ—Sedlec—komentář k foto  (foto č. 23)
  19.FOTOGALERIE—ŠKOLNÍ TŘÍDY—ročník 1955 B
  20.FOTOGALERIE—ŠKOLNÍ TŘÍDY—ročník 1956 A
  21.SPOLEČ. ORGANIZACE—Domovina domkařů
  22.KOMENTÁŘE K FOTOGRAFIÍM—foto č. 26  a  foto č. 7b    oprava a podrobné informace  

  LEDEN 2018

  1. FOTOGALERIE—UDÁLOSTI
  UDÁLOSTI
  Živelní pohroma 17.8.1974
  2. ROZVOJ OBCE—DOPRAVA Obratiště autobusů—1957 výstřižek ze SN č.2/ 1958
  3. FOTOGALERIE—SUCHDOL Fotogalerie Suchdol úprava uspořádání fotogalerie
  6. OSOBNOSTI Pamětní deska 1.sv.války úprava
  nové jméno-V.Štěpánek  
  9. FOTOGALERIE Suchdol + Suchdol (podle ulic) uspořádání + sjednocení fotogalerií
  16. POMNÍKY Pomníky doplněny mapy umístění
  18. FOTOGALERIE Lysolajská ulice foto č. 1, 2
  20. FOTOGALERIE házená foto č. 19
  24. FOTOGALERIE Suchddol podle ulic—Rýznerova 1936
  25. UDÁLOSTI Padlí v 1.sv.válce—Višín Václav Jména na pamětní desce-základní škola
  28. OSOBNÍ FOTOGALERIE Jan Rybář-obuvník foto č. 16, 17, 18

  ÚNOR 2018

  2. FOTOGALERIE-VÝSTAVY Panely výstavy Suchdol.ochotníci 5.11.2017—31.1.2018
  3. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech obr. č. 35, 36
  4. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech obr. č. 37
  5. OSOBNOSTI úprava roztřídění
  6. OSOBNOSTI starostové grafická úprava
  8. FOTOGALERIE Suchdol (1)  Kyzlíkova stezka
  KOMENTÁŘE K FOTO  totéž
  foto č. 12 + komentář
  foto č. 27
  11. SPOLEČ.ORGANIZACE Svaz přátel SSSR
  13. SPOLEČ.ORGANIZACE Čsl. ochrana matek a dětí doplněno foto a info
  19. SUCHDOL PODLE ULIC Lysolajská  foto č. 2
  Staročeská  foto č. 5
  KOMENTÁŘE K FOTO  foto č. 28
  pohlednice—identifikace ulice
  24. SUCHDOL PODLE ULIC Gagarinova fota č. 5, 6, 7, vč. komentáře

  BŘEZEN 2018

  1. SPORT, TĚLOVÝCHOVA úprava roztřídění
  3. FOTOGALERIE—RŮZNÉ   (26) Spolek chovatelů pošt.holubů Maják—Svazarm
  SPOLEČ. ORGANIZACE
  POLITICKÉ STRANY
  KULTURA
  probíhají úpravy jednotlivých stránek
  12. OSOBNOSTI Jména na pomníku—Kobza B. zjištěno datum narození
  ŽIVNOSTI, OBCHODY probíhají úpravy jednotlivých stránek
  15. FOTOGAL.—SUCHDOL A OKOLÍ Únětice foto č. 1
  16. SPOLEČ. ORGANIZACE Spolek Solidarita... -cvičení na hřišti u Urbanů, 1936
  -německý emigrant (komentář)
  18. FOTOGALERIE Suchdol str. 1, foto č. 5
  25. UDÁLOSTI 1. sv. válka Chaluš Matěj
  27. LOKALITY
  FOTOGALERIE
  lomy
  Suchdol-Spálený mlýn
  foto č. 2
  foto č. 2
  28. UDÁLOSTI 1. sv. válka Chaluš Matěj-další informace
  31. FOTOGALERIE Suchdol str.2 - foto č. 13 + komentář

  DUBEN 2018

  1. PAMĚŤ SUCHDOLA Chaluš Matěj rakousko-uherská armáda, legie
  2. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech... Z. Braunerová, obr. 6 b
  5. FOTOGALERIE SUCHDOL. OKOLÍ—Tiché údolí foto č. 1
  8. FOTOGALERIE SUCHDOL. OKOLÍ—Tiché údolí foto č. 5
  13. FOTOGALERIE PODLE ULIC—U Kapličky foto č. 1
  18. FOTOGALERIE—UDÁLOSTI Květnové povstání 1945 nová fota č. 27-39
  úprava stránek
  26. FOTOGALERIE—OBRAZY Suchdol v obrazech Aleš Mikoláš (č. 1)
  Malínský Jaroslav

  KVĚTEN 2018

  1. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech Jana Procházková
  5. UDÁLOSTI Transport smrti 1945—Roztoky  Základní informace
   Odhalení pamětní desky
  video(9)
  7. FOTOGALERIE Suchdol podle ulic—Gagarinova foto č. 8
  10. UDÁLOSTI Havárie letadla 1975 Vložen odkaz na video
  video
  11. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech Z. Braunerová, obr. 3
  12. LOKALITY Kaple sv. Václava Zápis o snímání zvonů 1917
  foto č. 3
  13. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech A.Chittussi obr. č. 1, 2
  18. FOTOGALERIE Probíhají grafické úpravy   fotogalerií průběžně
  21. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech A.Chittussi obr. č. 3
  25. UDÁLOSTI Učastníci 1. sv.války Josef Rezek
  27. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech Dana Příkopová

  ČERVEN 2018

  5. FOTOGALERIE Česká zemědělská univerzita nové fotografie
  11. FOTOGALERIE Probíhají grafické úpravy   fotogalerií průběžně-zákl.škola
  v poznámce   ..

  17. ŽIVNOSTI Kominík-V. Blažek účet z roku 1941
  19. ŽIDOVSKÉ RODINY Oběti holocaustu židovští občané, kteří zahynuli
  a měli poslední bydliště v Suchdole
  25. FOTOGALERIE-podle ulic Gagarinova č.p. 155— foto č. 7 doplnění komentáře
  kde byl "železniční obchod"

  ČERVENEC 2018

  9. FOTOGALERIE V Roztockém háji, 1931 foto č. 8 a 9
  11. FOTOGALERIE Suchdol foto č. 37
  16. FOTOGALERIE Česká zemědělská univerzita vložení nových fotografií
  21. FOTOGALERIE Kemp u sokolovny, 1976 foto č. 4-7
  24. FOTOGALERIE Školní třídy dokončena grafická úprava galerií
  27. FOTOGALERIE Tiché údolí foto č. 6

  SRPEN 2018

  Probíhá příprava na výstavu
  5. Lokality Akcíz
  11. FOTOGALERIE Zámeček Nová fota č. 26, 27
  14. FOTOGALERIE Zámeček Úprava a doplněno mnoho fotografií
  15. FOTOGALERIE ČZU-Běh o pohár rektora Ročník 1972, 1973
  16. ŽIVNOSTI Textil Šubrtová Evženie, foto č. 2
  17. FOTOGALERIE Suchdol v obrazech J. Procházková, obraz č. 2
  POZVÁNKA Nástěnka 8/ 2018 Paměť národa
  22. ŽIVNOSTI, OBCHODY Prodejna textilem Foto č. 4
  24. OCHOTNICKÉ DIVADLO Rovnost
  Alšova scéna
  Upraveno—doplněno
  Upraveno—doplněno
  28. OSOBNOSTI Čestní občané Doplněni noví čestní občaně I.m.

  ZÁŘÍ 2018

  1. OSOBNOSTI František Malý Portrét čestného občana
  3. OCHOTNICKÉ DIVADLO Spolek Tyl
  Spolek Tyl—fotogalerie
  Včetně seznamu her
  9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Seznam učitelů Graf. úprava, doplnění
  11. FOTOGALERIE Spolek Rovnost Divadelní soubor
  13. FOTOGALERIE Čtenářsko ochotnická beseda
    Na Budovci
  Divadelní soubor
  14. FOTOGALERIE Vernisáž výstavy Suchdolské osmičky, 13. 9. 2018
  17. FOTOGALERIE Vernisáž výstavy-audio Vloženy zvukové záznamy
  22. AUDIO Audio-seznam Rekontrukce a doplnění stránky
  26. VIDEO Video-seznam Rekontrukce a doplnění stránky
  27. LOKALITY Typový dům Baťa Suchdolská 619/ 33
  28. AUDIO Audio-seznam D. Járová, záznam 5-7
  29. AUDIO Audio-seznam A. Brandejs, z jiných zdrojů 4

  ŘÍJEN 2018

  1. ŽIVNOSTI Živnostensko-obch.záložna Vkladní knížky
  2. POLITICKÉ STRANY ČSSD Člen. legitimace
  doplnění informací
  8. OSOBNOSTI Čestní občané Vladimír Laštovka
  17. AUDIO Audio-seznam M. Pavelková-záznam 8, 9
  18. FOTOGALERIE—domy podle ulic Starosuchdolská č.p.66 Nákresy z roku 1895 (foto č.6)
  19. KULTURA Suchdol v obrazech Vladimír Lastovka (obr. 2)
  21. KULTURA Ochotnické divadlo Čtenářsko-ochotnická beseda
  Seznam her, fotogalerie
  22. OSOBNÍ FOTOGALERIE Vladimír Laštovka Ukázky obrazů
  25. FOTOGALERIE Vzpomínkový hudební večer Václav Hálek

  LISTOPAD 2018

  1. OSOBNOSTI Jan Čejka Architekt, pedagog, malíř
  2. OCHOTNICKÉ DIVADLO Alšova scéna Nová fota, č. 3-5
  4. OCHOTNICKÉ DIVADLO Osvětová beseda Včetně seznamu her
  6. OCHOTNICKÉ DIVADLO Sokol Včetně seznamu her a herců
  7. FOTOGALERIE Ochotnické divadlo Dram. odbor Sokol
  9. FOTOGALERIE Pohlednice Černý vůl
  10. FOTOGALERIE Ochotnické divadlo Osvětová beseda
  11. FOTOGALERIE Suchdol podle ulic Brandejsovo.nám.  (foto č. 11)
  Internacionální ul.  (foto č. 9, 10)
  Suchdolská ul.  (foto č. 25)
  15. OCHOTNICKÉ DIVADLO Baráčníci Včetně seznamu her
  22. OCHOTNICKÉ DIVADLO Soubor JPT

  PROSINEC 2018

  5. OCHOTNICKÉ DIVADLO DTJ Včetně seznamu her
  7. OCHOTNICKÉ DIVADLO Hasiči Včetně seznamu her
  9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Foto učitelé—Marta Ratajová Z roku asi 1938
  11. FOTOGALERIE (podle ulic) Na Rybářce Foto č. 6, 7, 8
  17. FOTOGALERIE (podle ulic) Internacionální Foto č. 8, 9

  LEDEN 2019

  1. Úpravy a aktualizace stránek
  2. VÝSTAVY Suchdolské osmičky Panely výstavy
  3. OSOBNOSTI Jana Burianová
  6. FOTOGALERIE-RŮZNÉ Zahradnictví Fr. Koutecký Z roku asi 1937
  8. AUDIO Genmjr. R. Pernický a jeho odkaz Z jiných zdrojů (5), Radio Praha, 2006
  9. FOTOGALERIE Genmjr. R. Pernický Fotografie panelů výstavy
  13.10.2013-31.1.2014
  13. OCHOTNICKÉ DIVADLO Loutková scéna
  14. OCHOTNICKÉ DIVADLO Seznam Dokončení aktualizací a úprav souborů.
  Z doposud přístupných informací.
  17. FOTOGALERIE Zahradnictví Fr. Koutecký
  Komentáře k fotografiím
  foto č. 5-9 vč. komentářů
  (29)
  19. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1946, třída B
  Ročník 1951, třída A
  1 foto
  2 fota
  20. FOTOGALERIE Učitelé zákl.školy-H.Smělíková Doplněno foto a vzpomínka
  21. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1957, třída B 2 fota
  22. FOTOGALERIE Školní třídy—mateřská škola Foto č. 7
  24. ZDROJE Periodika Suchdolské noviny č. 9/ 1957
  25. OSOBNOSTI Brandejs Potvrzení učitele o uhrazení dávky (1868)
  4.řádek, odkaz-Potvrzení
  27. FOTOGALERIE—RŮZNÉ První máje Foto č. 4, 5, 8
  28. SUCHDOL—podle ulic Kamýcká Foto č. 13, 14
  29. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1920 A, Únětice

  ÚNOR 2019

  1. OSOBNOSTI Karel Nejedlý Kříž obrany státu-2018 (dole)
  2. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1921, třída 5. ?, Suchdol Vložen nový ročník !
  3. SUCHDOL—podle ulic Ke Kozím hřbetům č.p. 4 Foto č. 10, 11
  5. SOKOL Dorostenecký průkaz z roku 1935 K. Brejchová
  9. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1923, třída 5.B Vložen nový ročník !
  13. FOTOGALERIE—ochot. divadlo Soubor J.K. Tyl Foto č. 28-30
  14. AUDIO—z jiných zdrojů Havárie letadla 30.10.1975 č. 6
  18. UDÁLOSTI—Pražské povstání 1945 Seznam barikádníků v Suchdole Dokument č. 11
  23. UDÁLOSTI—Bitva se Švédy 1848 Původní umístění křížku-mapa Foto č. 3

  ÚNOR 2019

  1. OSOBNOSTI Karel Nejedlý Kříž obrany státu-2018 (dole)
  2. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1921, třída 5. ?, Suchdol Vložen nový ročník !
  3. SUCHDOL—podle ulic Ke Kozím hřbetům č.p. 4 Foto č. 10, 11
  5. SOKOL Dorostenecký průkaz z roku 1935 K. Brejchová
  9. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1923, třída 5.B Vložen nový ročník !
  13. FOTOGALERIE—ochot. divadlo Soubor J.K. Tyl Foto č. 28-30
  14. AUDIO—z jiných zdrojů Havárie letadla 30.10.1975 č. 6
  18. UDÁLOSTI—Pražské povstání 1945 Seznam barikádníků v Suchdole Dokument č. 11
  23. UDÁLOSTI—Bitva se Švédy 1848 Původní umístění křížku-mapa Foto č. 3

  BŘEZEN 2019

  4. FOTOGALERIE-výstavy Panely výstavy Suchdolští ochotníci Kvalitnější zpracování panelů
  6. ŽIVNOSTI Doklady-účty Truhlář—A. Čížek, 1929
  Truhlář—K. Papírník, 1933
  Lakýrník—J. Ryšánek, 1929
  8. ROZVOJ OBCE-VÝSTAVBA Vojenské domy Vč. mapy
  11. ŠKOLA—UČITELÉ Jejich zápisy do památníčků žáků M. Hořejší
  J. Kašík+ pozdější foto
  A. Kryštůvková
  12. FOTOGALERIE-podle ulic Ke Kozím hřbetům Foto č. 12-14
  13. RESTAURACE U Zajíců—taneční hodiny Foto č. 4, 5
  14. ZDROJE—autorské články
  FOTOGALERIE—školy
  Firma Baťa a Suchdol
  Mateřská škola
  Č. 45
  Foto č. 25
  15. FOTOGALERIE—podle ulic
  ZDROJE—autorské články
  Nad Spáleným mlýnem
  Pan školník vzpomíná...
  Foto č. 6-8
  Č. 46
  16. ŠKOLA—UČITELÉ Jejich zápisy do památníčků žáků K. Pokorný
  J. Šimák
  17. ŠKOLA—UČITELÉ Nora Figarová Nové informace
  18. FOTOGALERIE—POHLEDNICE Suchdol Jedna z nejstarších, č. 36
  20. AUDIO Nora Figarová—učitelka Záznam č. 10-13
  24. UČITELÉ Jejich zápisy do památníčků žáků A. Křiklanová
  J. Morávek
  M. Nedvědová
  25. ŽIVNOSTI Obchod Fr. Petržílka Č. 1—foto, komentář
  29. FOTOGALERIE Mateřská škola—identifikace Foto č. 25

  DUBEN 2019

  1. IDENTIFIKACE Školní třídy Foto T 9
  3. RESTAURACE U Myslivny Foto č. 2
  5. KRONIKÁŘI Tomáš Pfefrček Vlastní životopis
  8. FOTOGALERIE—školní třídy Ročník 1923, 3.tř. Foto č. 1
  9. FOTOGALERIE—podle ulic Špačkova ulice Foto č. 1
  14. IDENTIFIKACE Školní třídy Foto T9, další žák (4)
  17. LOKALITY Unitaska Foto č.4 - identifikace
  19. FOTOGALERIE Škola-ostatní Foto č.13 - identifikace
  21. SPOLEČENSKÉ ORG. Jednotný svaz českých zemědělců
  24. ŠKOLNÍ TŘÍDY Ročník narození 1956, třída A
  29. HLEDÁME Hledáme Doplnění a úprava

  KVĚTEN 2019

  6. FOTOGALERIE Panely výstavy Jména na pomníku Nové grafické zpracování
  13. FOTOGALERIE Sedlec Foto č. 19, 20
  16. ROZVOJ OBCE Doprava Foto č. 6
  17. FOTOGALERIE—různé První máje Nová fota č. 7, 9, 10, 15, 16
  Nový styl fotogalerie
  18. FOTOGALERIE—různé Kladení věnců u pomníku Foto č. 1
  23. FOTOGALERIE—podle ulic Internacionální
  Suchdolské náměstí
  Foto č. 8
  Foto č. 13
  27. ŽIVNOSTI—kovář Václav Daňkovský—Práce kováře Vyúčtování prací za rok 1863
  28. ŽIVNOSTI—kovář Kvitance Z roku 1854, včetně přečtení
  29. FOTOGALERIE—podle ulic
  FOTOGALERIE—suchdolské okolí
  Spálený mlýn
  Únětice
  Foto č. 9
  Foto č. 6

  ČERVEN 2019

  1. FOTOGALERIE—Pohlednice Suchdol Nové grafické zpracování
  2. ARCHEOLOGIE 1976—nález v ulici Gagarinova Mapa, popis nálezů
  3. LOKALITY Vinice Úprava stránky, ukázky jiných ferulí
  6. FOTOGALERIE Kozí hřbety
  Kosova ulice
  Baráčníci
  Foto č. 5
  Foto č. 4
  Foto č. 26
  8. FOTOGALERIE—Ostatní sporty Gymnastika Nové téma
  14. FOTOGALERIE—Události Záplavy 2002-Sedlec Foto č. 16-25
  22. OSOBNOSTI František Fárek Dokument č. 10
  Foto č. 13
  23. FOTOGALERIE Baráčníci Foto č. 29, 30
  26. ŽIVNOSTI Řeznictví-K. Bříza
  Obuv-A. Hrudka
  Foto
  Foto

  ČERVENEC 2019

  1. LOKALITY Trojanův mlýn Foto č. 2
  5. OSOBNÍ GALERIE Jan Rybář Foto č. 27, 28
  7. FOTOGALERIE-Suchdol okolí
  ZDROJE-literatura
  Podbaba
  Nový titul knihy
  Foto č. 30
  Č. 22
  11. ZDROJE-periodika Suchdolský zpravodaj Kompletace čísel ročníků 1983-1989
  17. FOTOGALERIE-Suchdol okolí Podbaba Foto č. 31
  19. FOTOGALERIE-pohlednice Sedlec—pohlednice Nový styl galerie, doplnění
  23. FOTOGALERIE-výstavy Historie Suchdola ve fotografiích Grafická úprava panelů výstavy
  26. FOTOGALERIE-školy
  FOTOGALERIE-školy
  VŠZ
  Základní škola-učitelské sbory
  Foto č. 1b, 31-33
  Foto č. 14
  28. FOTOGALERIE-okolí Sedlec Nový styl galerie, doplnění
  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019