NÁZVY A ZMĚNY NÁZVŮ SUCHDOLSKÝCH ULIC


1937- zavedeno číslování domů modrými tabulkami s bílými čísly.

únor 1942- únor 1945- na popud Antonína Kollwecka (náměstek starosty) bylo přejmenováno 8 ulic.

1970- v Suchdole přejmenováno mnoho ulic z důvodu, aby nebyly v Praze ulice se stejným názvem.
Občané i instituce podávali své návrhy.

současný název 1942- 1945 starý název současný název 1942- 1945 starý název
Armádní Zahradní Olšová Hálkova
Bažantní U Dubu Osvobození Jiráskova
Brandejsovo nám. Otvovická Na Hranici
Budyňská Budovcova Pod Rybníčkem U Rybníčka
Do vrchu Pod školou Pod Vinicemi
Dvorská Přeletová Rubešova
Gagarinova Legií, Koněvova Při Hranici
Hašlerova E.Krásnohorské Rackova Hejdukova
Havraní bez pojmenování Rohová Petra Parlera Čelakovského
Holubí Rýznerová
Internacionální Kostelní, Revoluční Sídlištní
K Drsnici Alšova Spálený mlýn
K Háji Staročeská Schubertova Družstevní
K Horoměřicům Karla IV. Havlíčkova Starosuchdolská Na Vinici
K Chumberku Jungmanova Stehlíkova Mánesova
K osmidomkům Šmilovského Stržná Langegasse Třebízského
K Roztokům Roztocká Suchdolská Národní, Stalinova
K Stavebninám K.H.Máchy Suchdolské nám.
K Transformátoru Tylova Špačkova Čechova
Kamýcká Trojanův mlýn
Ke Kladivům U Hotelu
Ke Kolonii U Hrocha
Ke Kozím hřbetům Únětická U Kapličky
Ke Střelnici U Kruhovky
Keltů U Myslivny U Háje
Kosova Sládková U Nového Suchdola
Křičkova B.Němcové U Roztockého háje
Lanýžová K.Světlé U Višňovky
Lysolajská Uzoučká Klicperova
M.Majerové Arbesova V Ořeší
Májová Alb. Dürera Ruská V Údolí
Na Mírách V Polích Výhledské nám. Palackého nám..
Na Pasece Výjezdní Lomená
Na Rybářce Vysokoškolská Dietzenhoferova Erbenova,Vrchlického
Na Vrchmezí Za Hájem
Nad Dolíky Nad Dolíkama Za Hříštěm
Nad Mohylou Za Rájem
Nad Spáleným mlýnem Za Sokolovnou
Návazná Nerudova,Zeyerova Zákolanská Příčná
Novosuchdolská Th. Körnera Tyršova Závadova Mozartova Raisova

Nerudova, Zeyerova spojení ulic
Erbenova, Vrchlického spojení ulic

zpracoval: J.J.


ZDROJE:
obecní kronika
MČ Praha Suchdol

  • Licence Creative Commons