NÁSTĚNKA - květen 2016

Připomínáme, že-   15.5.1890 byl založen v Suchdole Sbor dobrovolných hasičů .
Víte, že-   7.5.1941 byla zahájena výstavba obecního domu ?
Připomínáme-   květen 1945 - Květnové povstání na Suchdole.
Připomínáme-   6.5.1945 zemřel Jaroslav Kučera (jméno na pomníku).
Připomínáme-   3.5.1990 vyhořel panelový objekt základní školy.
Víte, že-  5.5.1992 byl položen základní kámen nové základní školy ?
Připomínáme-  1.5.2004 byl vysazen platan na Suchdolském nám.- vstup ČR do EU.
AKTUALITA:

Unikátní nález v Suchdole- šest tisíc let staré kostry lidí.   Zdroj: MČ Praha Suchdol

archiv- Nástěnka

www.historiesuchdola.cz © 2013-2017