TROJANŮV MLÝN č.p.16


bývalý mlýn (2013)


Trojanův mlýn byl nejstarší a největší mlýn v obci.Založen na Únětickém potoce, dříve zvaném Slativnice.
Pravděpodobně založen ve 13.století (možná o století dříve).

Kanovník Zbyhněv z Únětic založil v letech 1125-40 dva mlýny. Jeden z nich mohl být tento.

V letech 1360-1378 byl mlýn pravděpodobně přestaven na kamennou stavbu. Doposud byl dřevěný.
Majitelé mlýna se střídali: např. Ctibor Služský z Chlumu, Tetauer z Tetova, Kateřina Polyxena z Domína.


Koncem 17.století byl rozšířen majiteli suchdolského statku, benediktiny z Emauzského kláštera.

Od roku 1706 byl majitelem dvoukolého mlýna Jan Vodička.


V letech 1730-1857 byl majetkem rodiny Trojanů.

Jiří Trojan postavil druhý, menší mlýn, zvaný zadní -(Tůmův mlýn).
Ze záznamů v roce 1755 vyplývá, že majitelem předního mlýna byl Václav Trojan a majitelem zadního Filip Trojan..


(archiv muzea Roztoky)
tovaryšský list Josefa Trojana
člena rodiny, 1804


Pro vykoupení mlýna a zaplacení závazků prodávají Trojanovi v roce 1857 Karlu Hendlovi.

Od roku 1862 další majitel- Josef Šubrt.

Od roku 1870- Kateřina Glauberová.
   Sládkem byl Josef Müller. Řídil mlýn přes 20 let.
   V roce 1890 založil zde pekárnu, která se zde udržela do 1.sv.války.

Dále 1877-1918 Jiří Taussig.

Od roku 1918- Jan Dvořák.
V roce 1921 zde byla zřízena koželužna.
Koncese byla povolena Josefu Dvořákovi a Václavu Macháňovi.


V letech 1915-18 byl nájemcem Ludvík Kopřiva.
(Po válce koupil i Spálený mlýn a v roce 1923 staví hostinec na Budovci) .

V roce 1922 koupil celou usedlost hostinský Ladislav Bayerle. Přeměnil mlýn na  restauraci Trojanův mlýn .
Vodní nádrž upravil na koupaliště.


 • (foto poskytla M.Borýsková)
  restaurace Trojanův mlýn, 1923

  (foto poskytl P.Hasák)
  chvilka v restauraci Trojanův mlýn
  zleva pí Rývorová a Čížková, 1941

  V roce 1942 ing. Šašek přestavěl mlýn na byty. Zachoval jen vodní kolo.


  Po odchodu Němců další majitel- Rudolf Bauer.

  O roku 1947- Otta Kominík.

  Bývalý mlýn ožil jako výletní restaurace včetně divadla.


  V roce 1965 kupuje mlýn Jiří Karel (příjmení).
  Jako majitel zde hospodaří do roku 1995.

  V roce 1997 objekty kupuje rodina Pörschmannových.


  Objekty byly často využívány filmaři.

  V roce 1972 zde např. dokončuje natáčení režisér Ján Roháč seriál Byli jednou dva písaři
  s Jiřím Sovákem a Miroslavem Horníčkem.


 • (foto poskytl Fr.Cinger)
  fotografie z natáčení
  sedící uprostřed- Jiří Karel,
  stojící- pí Horníčková,
  vpravo Ján Roháč

  (foto PRÁVO/Fr.Cinger,2003 )
  Jiří Karel, 2003
  .
  .
  .

  (foto MAFA-K.Novotný,2005)
  (poskytla Z.Kučerová)

  Jiří Karel, 2005
  .
  .

    Suchdol ve filmu


  V květnu 1999 byl mlýn prohlášen ministerstvem kultury za kulturní památku.


  ZDROJE:
  obecní kronika
  SOkA Praha-západ
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999
  MČ Praha-Suchdol

  ČLÁNKY:
  Trojanův mlýn připomíná Sováka, Horníčka, Alše   Novinky.cz, článek, PhDr. František Cinger, 2003

 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018