MAPY


A  I. vojenské mapování – josefské
1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

výřez z mapy
informace o mapování

vše zdroj: oldmaps.geolab.cz


B  II. vojenské mapování - Františkovo
1836-1852, měřítko 1: 28 800

výřez z mapy
informace o mapování

vše zdroj:oldmaps.geolab.cz


C   kompletní mapa Suchdola z roku 1840

STABILNÍ KATASTR- indikační skici Národního archivu.


D  císařské otisky map z roku 1842

Mapa znázorňuje stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842 a umožňuje odkazy
na náhledy originálních listů archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.


detail z mapy z roku 1842


E  III. vojenské mapování - Františko-josefské
1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 25 000

výřez z mapy
informace o mapování

vše zdroj: oldmaps.geolab.cz


F   Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938) (klikni na list)
Mapu vydala Městská knihovna v Praze v roce 2002.


G  Ortofotomapa na IPRu z roku 1945
Nová historická ortofotomapa zobrazuje letecké snímky focené americkými průzkumnými letadly
po bombardování Prahy.
Zachyceno i území Suchdola.
(upozornil V.Soukup)


H  Geoportál

Zdroj různých druhů map.


I  mapy Suchdola ke stažení

Praha.eu - portál hl.m.Prahy.


J   Historie připojování pražských čtvrtí.

"Před branami velké Prahy", J.Zavřel, 2005.


 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  přispěvatelé
  .
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018