MAPY


A  I. vojenské mapování – josefské
1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800


výřez z mapy
informace o mapování
vše zdroj:oldmaps.geolab.cz

B  II. vojenské mapování - Františkovo
1836-1852, měřítko 1: 28 800


výřez z mapy
informace o mapování
vše zdroj:oldmaps.geolab.cz


C  kompletní mapa Suchdola z roku 1840

STABILNÍ KATASTR- indikační skici Národního archivu.


D  císařské otisky map z roku 1842

Mapa znázorňuje stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842
a umožňuje odkazy na náhledy originálních listů archiválií
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.


detail z mapy z roku 1842

E  III. vojenské mapování - Františko-josefské

1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy
měřítko 1 : 25 000


výřez z mapy

informace o mapování
vše zdroj:oldmaps.geolab.cz


F  Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938) (klikni na list)
Mapu vydala Městská knihovna v Praze v roce 2002.


G  Ortofotomapa na IPRu z roku 1945
Nová historická ortofotomapa zobrazuje letecké snímky focené americkými průzkumnými letadly
po bombardování Prahy.
Zachyceno i území Suchdola.
(upozornil V.Soukup)


H  Geoportál

Zdroj různých druhů map.


I  mapy Suchdola ke stažení

Praha.eu - portál hl.m.Prahy.


J  Historie připojování pražských čtvrtí.

"Před branami velké Prahy", J.Zavřel, 2005.


mapa
  • Licence Creative Commons