Titulek a menu

UNITASKA


Mapa lokality z 50. let. (B. Sommer)

Komentář k mapě.

Výřez z letecké mapy z 50. let, na které je zachycena oblast bývalé suchdolské cihelny Unitas.
Barevně jsou vyznačeny jednotlivé části lokality na základě vzpomínek pamětníků.

Hlavním zařízením cihelny byla kruhová cihlářská pec, tzv. kruhovka, která byla opatřena vysokým komínem.
V horní části snímku je vyznačeno fotbalové hřiště, které bylo v prostoru vytěžené cihlářské hlíny.
Sprašová cihlářská hlína se vyskytuje v této oblasti v síle několika metrů. Cihlářská hlína byla postupně těžena, což vytvářelo terénní schod.

Ve vytěžené oblasti byla rovná plocha využita ke zřízení fotbalového hřiště.

( B.S. 10/2014)


1
Domky pro zaměstnance
(foto poskytla Z.Kučerová)
2
Kruhová pec v cihelně
(foto poskytla Z.Kučerová)
3
Domky pro zaměstnance
(foto poskytla Z.Kučerová)
4
Zaměstnanci, 1926
(foto poskytla J.Nahodilová)
identifikace

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020