LOMYLom u Spáleného mlýna

Lom byl uzavřen 29.9.1960.   dokument


Lom v Tichém údolí (u Thůmova mlýna)


Lom Kozí hřběty

Na katastru č. 126.
15.11.1926 dostává povolení k těžbě Jan Lacina, od roku 1923 nájemce statku.
povolení k činnosti (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Byl velmi podnikavý. Opravil všechny budovy ve statku.
Začal lámat kámen v této lokalitě, ale později takovým způsobem, že jeho činnost nakonec Památkový úřad zastavil.

20.8.1937 dostává povolení k činnosti Karel Werba, nájemce statku. Byl to Němec. Před květnovou revolucí utekl.
povolení k činnosti (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)


Na katastru č. 128.
16.8.1923 dostává povoleni k těžbě Antonín Liška z Únětic, č.p.60
povolení k činnosti (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

Později, 15.11.1926, dostává povolení k těžbě také Jan Lacina.


Zpracoval: J.J., 2/ 2017


ZDROJE
SOkA Praha-západ
Kapitoly z minulosti Suchdola..., V.Laštovka

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018