Titulek a menu

KAPLE SV. VÁCLAVA1952

2015


1680- v tomto roce postihla morová rána pražská města včetně okolí, tedy i Suchdola.
Suchdolští neboštíci byli pochováni na morovém hřbitově u dnešní kaple sv. Václava.

Obec měla v úmyslu zřídit zde trvale hřbitov.
Pro odpor unětického faráře to nebylo možné, protože v roce 1698 daroval unětický sedlák Jan Král pole, na kterém byl zřízen v Uněticích nový hřbitov. Byli zde pochováváni zemřelí i ze Suchdola.

1704- (na popud Emauzského kláštera) dal rychtář a šafář ve dvoře, Martin Ježek (do Suchdola přišel v r. 1685, majitel domu č.7, později č.4) postavit zděnou zvonici na morovém hřbitově jako díkuvzdání za zažehnání morové rány.
Klášter přispěl na její úpravu a postavení kamenné zdi. Tato zeď trvá až dodnes.

1719- byl zavěšen větší zvonec (15,5 kg) s nápisem tohoto roku.

Morové rány se vrátily ještě v letech 1713 a 1714.

1755- přestavěna na kapli. Rychtářem byl tehdy Matěj Hálek.
Úmysl založit u kapličky hřbitov narazil na odpor unětického faráře. V Úněticích byl totiž založen nový hřbitov (dodnes).

Za císaře Josefa II. v roce 1786 byla kaple zrušena a brzy zpustla.

1807- zakoupil kapli mlynář Karel Trojan a dal ji opravit.
Kaple vysvěcena a hřbitov upraven pro pochovávání řeholníků emauzského kláštera.

1819- byl zde pochován i opat emauzského kláštera Ludvík Žalda.
Byli zde pochováni i 4 řeholníci z let 1836-40.

Klášteru se podařilo opatřit jiné pohřebiště v Praze, hřbitov opět zpustl a nakonec byl v roce 1850 zrušen.

Suchdolským bylo obtížné chodit do Únětic, tak uvítali rozhodnutí kláštěra opravit kapličku.

1890- kaple na náklad kláštera opravena, vzadu zaoblena, nad průčelním štítem zřízen výstavek a tam zavěšen zvonec z roku 1719.
Na oltáři bylo retabulum na plátně namalované s postavami sv.Václava, sv.Jeronýma, sv.Vojtěcha a Jana Nepomuckého.

Na stranách viselo šest obrazů, údajně z 18.století.
Před vchodem vysazeny dva topoly.


Dnes je zde kopie Mánesova obrazu sv. Václav, kterou namaloval v roce 1940 místní občan F.Schmidt.

1 2
Josef Mánes - sv.Václav kopie obrazu od F.Schmidta


23.11.1917- byl snesen zvonec z kaple s letopočtem 1719 a použit pro vojenské účely.

3
Zápis o snímání zvonů
Pamětní kniha farnosti Únětice (1836-1926)
(SOkA Praha-západ)
4

 • Ilustrační fotografie:
  podobná situace na jiném místě v roce 1917
  (Český svět č.16, 1917)

  Během 1.sv.války byla kaple značně poničena. Několik vzrostlých topolů bylo poraženo a ukradeno.
  Emauzský klášter dal kapličku opravit (dokončeno 1923).

  1922- pokus o zřízení veřejného hřbitova se neuskutečnil a ani později.

  1925- instalován nový zvonec.


  Za okupace 1939-45 byl zvonec sňat Němci pro válečné účely. Nebyl zničen.

  21.9.1947- zvonec znovu instalován. Vysvětil jej aribiskup dr. Josef Beran.

  5   6


  Zpracoval: J.J.


  ZDROJE:
  Obecní kronika
  SOkA Praha-západ
  Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, JUDr Ladislav Navrátil, 1964

  FOTOGALERIE:
  Kaple sv.Václava
  Výstava O suchdolské kapličce - panely výstavy, 4.4. - 31.5.2017

  

 • Licence Creative Commons