Titulek a menu

SUCHDOLSKÝ DVŮR   (později nazýván Brandejsův statek)

xxxkresba Václava Puchty v suchdolské kronice -1956

V minulosti nejvýznamější objekt v obci.

Kdy a kým založen, není známo. V písemných zprávách se vždy mluví jen o "vsi Suchdolu".
V 10.století n.l. byl již dvorec sídlem vrchnosti.

Nejpozději od roku 1423 ve vsi existovalo sídlo majitele v místě dnešního čp.1.
Tímto majitelem byl Jan Keruňk zvaný Jednoruký.

Nelze doložit, zda původní část zdiva z tohoto období se nalézá v dnešní stavbě.

Z doby držitelů statku - Tetaurové z Tetova, se objevují zprávy o tvrzi.

1557 - Ti jej prodávají Ctiboru Sluzskému z Chlumu.
Vzniká renezanční jádro dnešního dvora- valené, stlačené klenby.
V patře se z tohoto jádra zachoval úsek zdiva s grafity.

Před třicetiletou válkou byl dvůr tvořen samostatnou obytnou částí tvaru U.
Západní křídlo zabíral zřejmě už pivovar. Ten je ale spolehlivě doložen od roku 1648.

1648 - Vypálení dvora Švédy.
Poté statek kupuje kancléř Jakub Roden z Hirsenau a pronajímá ho Danielu Oriesovi.
Ories statek velmi zvelebil. Zvětšeno jižní křídlo a pivovar rozšířen do severního křídla.

1679 - Statek přechází do majetku benediktinského kláštera v Emauzích.
V této době je zde 11 stálých zaměstnanců, bydlících ve dvoře.
5 koní, 30 ks hovězího dobytka, 276 ovcí, 58 prasat...
Zámeček je obyvatelný. V přízemí se provozuje menší pivovar.

Dvůr spravuje správce, jeho zástupce je šafář.
    V polovině 18.století je zde správcem Krištov Singer.
    V letech 1737-1777 je zde šafářem Jan Zela.
    Potom je šafářem Václav Kloužek.

1781- Dvůr postižen velkou průtrží mračen.
Voda podemlela zeď okolo dvora a v parku zámečku vytvořila velké jezero.
Zde se utopily dvě děvčátka rodin bydlících ve dvoře.
Do zdi byla zasazena deska s popisem události. Při opravě zdi byla ale poškozena.

1815-19 - Ve dvoře žil opat emauzkého kláštera Leopold Žalda.
Byla pro něho zřízena v zámečku domácí kaple.
Byl pohřben na místním hřbitově ( u kapličky) v roce 1819.

1822 - Vypukl velký požár. Shořel veškerý nábytek a uhořely dvě správcovy dcery.

1822 - 1824 - Statek opraven. Nad střechou vystavěna malá zvonička.
Autorem této klasicistní přestavby byl arch. Karel Pollak (1778-1850).

    V této době byl správcem Josef Michl a šafářem Matěj Hálek (majitel č.p.4).

1830 - 1846 - Klášter pronajímá statek Janu Napravilovi. Ten jej zvelebuje.
   Zřizuje dva obchody, druhou hospodu ve Dvorské ulici.
   Nechal postavit zvoničku.

1846-1866 - Hospodaří zde opět benediktini.
   V roce 1846 dosazen jako správce Antonín Quadrát.
   V roce 1856 dosazen jako správce Leopold Čížek.  (1859- 1863 starosta)
   V roce 1863 dosazen jako správce Jan Dubec.
   V roce 1863 zrušen pivovar.


1866-1896 - Usídlila se zde v nájmu rodina Brandejsů.
1866-1874 - Vilém Brandejs

1874 - Alexandr Brandejs (syn)

Alexandr Brandejs (maloval Adolf Wiesner)

Statek pozvedl na nebývalou úroveň. Velké přestavby, v patře vzniká sýpka, upraveno severní křídlo.
V roce 1890 zřizuje vlastní  kovárnu.
Byl ctitelem umění.

Osobnosti- Alexandr Brandejs


1896 - 1909 - Nový nájemce Josef Hanousek.

1910 - Další nájemce Alois Kolínský. Ten zemřel v roce 1915
Správu převzal jeho syn Alois Kolínský ml. Ten nebyl dobrým hospodářem. Najal ruské zajatce.
Zkrachoval a musel odejít. Pracoval potom jako úředník a žil v Roztokách.

Přenechal vedení statku svému správci Emilu Diamantovi (místní obchodník).

1923 - Nový nájemce Jan Lacina.
Opravil všechny budovy. Počínal si ale bezohledně, ve velkém těžil kámen z Kozích hřebetů. Musel být zastaven.

1932 - Směnili benediktini suchdolský statek s rodinou Součků, ale jejich dispoziční právo bylo omezeno Občanskou záložnou.

11.10.1933 - Požár dvou stodol plných obilím

    foto
 •     Zpráva o průběhu požáru—zapsal Václav Rek, který byl v letech 1929-1932 velitelem sboru.

  1935 - Odchází nájemce Jan Lacina.
  Nájemcem se stává ing Karel Werba. Byl to Němec. Před květnovou revolucí utekl.

  1939 - Občanská záložna se stává majitelkou statku.

  1940 - koupí přešel statek do majetku Hlavního města Prahy.

  1945 - Majitelem Státní statek Lichoceves. Budovy chátrají.

  1968 - Operativním správcem Vysoká škola zemědělská.

  Od roku 1978 - Statek patří mezi památkově chráněné stavby.

  V dnešní domě má vlastnické právo Hlavní město Praha.


  zámeček v současné době (2014) (foto J.J.,2014)


  Zpracoval: J.J.


  ZDROJE:
  Obecní kronika
  Pražské usedlosti, Barbora Lasťovková, 1977
  Vzpomínky A. Šrámkové

  FOTOGALERIE:
  Brandejsův statek

  ODKAZY:
  Zámek Suchdol (Mapy.cz)

 • Licence Creative Commons