Titulek a menu

OBECNÍ KNIHOVNA


1900- založení první spolkové knihovny v Suchdole.
Založil ji spolek Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost.
Knihovníkem byl Josef Procházka.


V roce 1958- knihovníkem p.Parma

V roce 1959 - knihovníkem učitel Josef Mika.

Josef Mika

V roce 1960
Počet knih 7 083 svazku.
Počet čtenářů 318, toho 118 byla mládež.

V roce 1973
Pčet svazků 11 639 .
Počet čtenářů 400.

V roce 1974
Počet svazků 12 299 .
Počet čtenářů 338, z toho 142 mládež.
Počet návštěvníků za rok 2 688 osob.

Knihovnu vede stále Josef Mika s pomocným knihovníkem Emanuelem Svěrákem.
Pomáhali Karolíma Miková, Vladimír Mika, ing.D.Dočekalová, Jiří Nosek, Zdeněk Otčenášek.


Karolina Miková

V roce 1975 Počet svazků 12 509.


Zpracoval: J.J., 5/ 2016


ZDROJE:
Obecní kronikawww.historiesuchdola.cz © 2013-2019