Titulek a menu

KINO


Do kina se nejdříve chodilo do Podbaby.

V září 1933 získává T.J. Sokol Suchdol kinolicenci.  viz dokument

V roce 1934 se v sokolovně slavnostně zahájilo promítání zvukového filmu "Písničkář" (o Karlu Hašlerovi).(foto poskytl P.Hejl)
budova bývalého kina

(foto poskytl P.Hejl)
budova bývalého kina

(foto J.Jánský)
budova v roce 2014

Z bývalého hostince U Hálků (budova postavena v roce 1880), později zvaná U Šíchů, byl přebudován sál na biograf.
Otevřen 30.12.1953.

hostinec U Šíchů

Byl promítán barevný film "Měsíc nad řekou".(foto poskytl J.Kýček)
zaměstanci kina, rok neudán
zleva: pí Menclová, Václav Matyásko, Karla Maudrová, Alois Kýček


1.4.1957
Kino přechází do správy MNV.

V roce 1959
V kině uspořádáno celkem 336 filmových představení.
Návštěvnost 41 950 diváků.

filmy počet představení počet diváků
české 123 15 905
sovětské 70 7 493
lid.dem.země 55 6 268
kapitalistické 88 12 284

V roce 1966
Přebudováno na širokoúhlé kino.

V roce 1970
Instalováno ustřední topení.(foto poskytla Z.Kučerová)
programový plakát z roku 1972


V roce 1975
Vedoucí kina p.Pajma.
Návštěvnost neuspokojující.
Budova byla poškozena požárem.

V roce 1979
Místní kino chce převzít do své správy Filmový podnik Praha.
MNV souhlasí, ale jen s tím, že provoz kina nebude přerušen.

V roce 1980
30.listopadu odchází do důchodu Josef Pajma a Anna Pajmová. V kine pracovali 25.let.
Jeho zásluhou bylo zřízení širokoúhlého plátna (1966).

V roce 1981
Novým vedoucím kina je Miroslav Vašíček.
Jeho žena, Soňa Vašíčková jako zaměstnanec kina.
Toto vykonávali ve vedlejším pracovním poměru.

Na podzim 1987
Zahájeny rekonstrukční práce na budově, která byla stará již 100 let.

V roce 1989
Vedoucím kina ing. Miroslav Přikryl.
Probíhá další renovace budovy.
Přesto malá návštěvnost:
    představení - 170
    návštěva - 8 321 osob
    odpadlo - 21 představení -málo diváků

Zřízen Klub náročného diváka. Předseda Zdeněk Mondok.
    představení - 8
    návštěva- 401 osoba


Zpracoval: J.J., 12/ 2016


ZDROJE:
obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019