Titulek a menu

RESTAURACE U ZAJÍCŮ

zvaná také U Patáků
Kamýcká č.p.1311
(foto poskytl V. Kodeš)
budova restaurace
postavená Ludvíkem Kopřivou
2
(foto poskytl V. Kodeš)
Ludvík Kopřiva
s fajfkou
3
(foto poskytl V. Kodeš)
Antonie a Lukvík Kopřiva
.


Postavena v roce 1923 suchdolským a pražským podnikatelem Ludvíkem Kopřivou.

Na tohoto červenolícího hostinského s velkým knírem rádi vzpomínají pamětníci.
Nabízel dobré jídlo i formanům před vstupem do Prahy.

V letech 1915-18 byl hostinským jako nájemce v Trojanově mlýně.     Trojanův mlýn
Od roku 1918 byl majitelem zájezdního hotelu Spálený mlýn.    Spálený mlýn

Provozoval potom další čtyři pražské hospody, z jedné je nynější muzeum Podskalí na Výtoni.V pronájmu zde působil Josef Kříž.pozdější majitel    Velkopopovické restaurace.

1931zde působí jako "náměstek"Václav Patákz Čáslavi.
Proto zvaná také "U Patáků".

1933zde působí jako "náměstek" Karel Pohlz Hřebče.


1934 - 1936provozuje živnost jako majitel Emil Zajíc.

1936 - 1941zde jako majitelka provozovala živnost Emílie Zajícová.

1937živnost provozuje jako nájemce František Venta.

1941jako nájemce Václav Hrnčíř.


Čepovalo se zde pivo "Velké Popovice".

Hrálo se zde ochotnické a loutkové divadlo.    Ochotnické divadlo

Pořádaly se kulturní a společenské akce.

4
Taneční hodiny U Zajíců, 8.1.1939
(foto poskytla K. Lacinová)
5
Taneční hodiny U Zajíců, 8.1.1939
(foto poskytla K. Lacinová)

6

 • 1923 - 2017


  ZDROJE:
  Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, L.Navrátil, 1964
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999
  SOkA Praha-západ
  rodinný archiv L.Kopřivy

  DOKUMENTY:
  V.Paták-schválení náměstka,1931  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
  K.Pohl-schválení náměstka, 1933  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
  E.Zajíc-koncese, 1934  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
  E.Zajícová-vdovské právo,1936  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
  F.Venta-schválení pachtýře, 1937  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019