Titulek a menu

RESTAURACE U PETRŽÍLKŮ.

Roztocká č.p.220 (dnes K Roztokům)

zpět-hospody      

         
foto: J.J.(2013)


1927- zde provozuje živnost František Petržílka.

1929- zde provozuje živnost Václav Petržílka


3.března 1929 zde byla založena Československá obec baráčníků.


Do roku 1930- jako nájemce Antonín Zeman.

1951- restaurace uzavřena.

1951- byla sem přemístěna druhá mateřská školka.

1972- objekt vrácen majiteli, mateřská škola zůstává do roku 1984. Ta byla přemístěna do mateřské školy Gagarinova.


foto poskytla J.Nahodilová)

foto poskytla J.Nahodilová)


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníci

DOKUMENTY:
V.Petržílka-koncese, 1929  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
V.Petržílka-ukončení nájmu A.Zemana, 1930  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

  • Licence Creative Commons