Titulek a menu
MENU

RESTAURACE U PETRŽÍLKŮ.

Roztocká č.p.220 (dnes K Roztokům)

Uvítáme další informace.

zpět-hospody       

         
foto: J.J.(2013)


1927 - zde provozuje živnost František Petržílka.

1929- zde provozuje živnost Václav Petržílka


3.března 1929 zde byla založena Československá obec baráčníků .


Do roku 1930 - jako nájemce Antonín Zeman.

1951- restaurace uzavřena.

1951- byla sem přemístěna  druhá mateřská školka .

1972- objekt vrácen majiteli, mateřská škola zůstává do roku 1984. Ta byla přemístěna do mateřské školy Gagarinova.


foto poskytla J.Nahodilová)

foto poskytla J.Nahodilová)


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníci

DOKUMENTY:
V.Petržílka-koncese, 1929   (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
V.Petržílka-ukončení nájmu A.Zemana, 1930   (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

www.historiesuchdola.cz © 2013-2019