Titulek a menu

RESTAURACE U DUDÁKŮ

Kostelní č.p.445 (dnešní Internacionální)


1
(foto: J.J.)
restaurace v roce 1979
2
(foto poskytl p.Krpeš)
restaurace (za autobusem) v roce 1979
3
(foto poskytla Z.Kučerová)
budova bývalé restaurace v roce 1999


Od roku 1933 zde provozoval hostínskou živnost František Dudák.

Také nazývaná " U sumce" nebo "U pošty".

Čepoval pivo "Smíchov".


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
Pamětníci

DOKUMENTY:
F.Dudák-koncese 1934  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

  • Licence Creative Commons